"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Α-κομπλεξ-άριστοι (;) υπουργοπρωθυπουργεύοντες

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
Του καθηγητή Γ. ΠΑΝΟΥΣΗ

Δεν χρειάστηκε στη ζωή του
ψέματα να πει.
Από νωρίς φόρεσε
χρυσή προσωπίδα
Βαγγ. Αποστολόπουλος, Ανθη ακάνθης

* Ωραία τα λόγια περί της πολιτικής ηθικής (αρκεί οι πρώην αντίπαλοί σου να μη συνεχίζουν να σε θεωρούν «άνθρωπο της διαπλοκής»).

* Ωραία τα λόγια περί προσωπικού πόνου (αρκεί οι συνεργάτες σου να μη συνεχίζουν να σε θεωρούν «άφιλο», χωρίς συναισθηματική νοημοσύνη και αδιάφορο σε ό,τι δεν γεννά φιλοδοξίες).

* Ωραία τα λόγια περί εθνικής αυτοσυντήρησης (αρκεί οι σύντροφοί σου να μη συνεχίζουν να σε θεωρούν σαν μηχανή προσωπικής -και μόνο- διατήρησης ισχύος).

* Ωραία τα λόγια περί ευθύνης υπουργών (αρκεί οι παλαιότεροι βουλευτές να μη θυμούνται ποιος ή ποιοι συνέταξαν τον σχετικό νόμο με τα γνωστά παράθυρα).

* Τέλος, ωραία τα λόγια για το «Σύνταγμα» -ως θεσμικό κείμενο αλλά και ως πλατεία[αρκεί να μην υποκύπτουν οι συνταγματολόγ(ι)οι στον πειρασμό να ισοβασιλεύουν].

* Ολα (μοιάζουν) ωραία (και καλά;) μέχρι η Δυναστεία να ακυρώσει το Διάταγμα της Ιπποσύνης.

Τότε απλά, ξαναγίνεσαι στρατιώτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: