"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Economist: Υπάρχει τρίτος δρόμος για την Ελλάδα

Η ευκαιρία που έχουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αποφύγουν μία καταστροφή συρρικνώνεται με ταχείς ρυθμούς, προειδοποιεί με το κύριο άρθρο του το τελευταίο τεύχος του έγκυρου περιοδικού Economist.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να έχει υιοθετήσει ένα νέο κανόνα: Εάν ένα σχέδιο δεν δουλεύει, μείνε σε αυτό», διαπιστώνει έκπληκτος ο συντάκτης του άρθρου.

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν για το δεύτερο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας, ο Economist επιμένει ότι αυτό δεν πρόκειται να δουλέψει και κατακρίνει την επιμονή της ΕΕ: 
«Η στρατηγική της άρνησής τους –αρνούνται να δεχτούν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη της- δεν μπορεί πλέον να σταθεί για τρεις λόγους.» Πρώτον γιατί η άρνηση των πολιτικών όλων των πλευρών να βρουν μια πραγματική λύση γίνεται ολοένα και πιο τοξική, δεύτερον γιατί οι αγορές είναι βέβαιες ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει και τρίτον γιατί ο κίνδυνος της μετάδοσης της κρίσης αυξάνεται αντί να μειώνεται.

Έτσι, απέναντι στα πακέτα διάσωσης της τρόικας, μία ολοένα μεγαλύτερη μερίδα ειδικών προτείνουν το δεύτερο δρόμο, αυτόν που θέλει την Ελλάδα να γυρίζει την πλάτη της στα χρέη, να εγκαταλείπει το ευρώ και να επιστρέφει στη δραχμή.

«Αυτή η επιλογή θα ήταν καταστροφική τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη», τονίζει ο Economist, εξηγώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρεοκοπούσαν, η δραχμή θα βυθιζόταν κάνοντας τα χρέη ακόμα μεγαλύτερα και ο πληθωρισμός θα κάλπαζε.

Σύμφωνα με το περιοδικό, υπάρχει τρίτος δρόμος. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει στην ελεγχόμενη αναδιάρθρωση των χρεών της και να διαγράψει τα μισά από αυτά, ώστε να καταλήξει με ένα χρέος στο 80% του ΑΕΠ της. Τόσο οι τράπεζες όσο και η ΕΚΤ μπορούν να απορροφήσουν μια τέτοια ζημιά, εκτιμά.

Βέβαια, μια τέτοια διαδικασία ενέχει ρίσκο και δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να απαλλαγεί από το ΔΝΤ και την ΕΕ. Θα χρειαστεί εξωτερική στήριξη για μερικά χρόνια και θα πρέπει και πάλι να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που ζητά η τρόικα. «Αλλά τουλάχιστον η Ελλάδα και οι αγορές θα έχουν ένα σχέδιο που έχει μία πιθανότητα να δουλέψει», λέει ο Economist. Και προσθέτει: «Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη για πολύ ακόμα. Οι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να την αρπάξουν όσο μπορούν». 

ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: