"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Μένουμε σπίτι, δουλεύουμε... σε όλο τον κόσμο!Οι εργαζόμενοι από το σπίτι αποτελούν μέρος του εργασιακού τοπίου για εδώ πάνω από μια δεκαετία. Η νέα εξέλιξη, όμως, ακούει στο όνομα «εικονικές» επιχειρήσεις, δηλαδή απολύτως νόμιμες εταιρείες που δεν διαθέτουν γραφεία και «τρέχουν» μέσω αποκεντρωμένων δομών, προσελκύοντας υπαλλήλους και συνεργάτες από κάθε γωνιά του κόσμου, με υψηλότατους μάλιστα μισθούς. Μία λύση δηλαδή που «κουμπώνει» δυνητικά και σε Έλληνες εργαζόμενους, αρκεί βέβαια να έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και κατάρτιση.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ως «απομακρυσμένη» ή «τηλεργασία» ορίζεται η εργασία που επιτρέπει στον εργαζόμενο να εργάζεται από το σπίτι είτε συνολικά ή εν μέρει.

Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτών των πλήρως «εικονικών» εταιρειών είναι το γεγονός ότι δεν αποτελούν πια «ύστατο καταφύγιο» ανθρώπων που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Αντίθετα, προσελκύουν ταλέντα από οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου που προτιμούν να έχουν τον έλεγχο στο ωράριο εργασίας τους.

Σύμφωνα με την Global Workplace Analytics, η οποία ειδικεύεται στις έρευνες της αγοράς τηλεργασίας, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι - λίγο περισσότερο από το 3% του συνολικού εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ - ήδη εργάζονται από το σπίτι για τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου. Πρόκειται για αύξηση 115% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2005.

Η FlexJobs, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για απομακρυσμένη και ευέλικτη απασχόληση, διαπίστωσε ότι ορισμένοι τομείς τηλεργασίας εμφανίζουν κατά 50% υψηλότερο ρυθμό ευκαιριών για εξελίξιμη σταδιοδρομία, σε σύγκριση με άλλους.  


Αναλυτές επιχειρηματικών δεδομένων, ασφαλιστές, real estate και e-commerce θεωρούνται οι πλέον υποσχόμενοι τομείς «απομακρυσμένης» εργασίας, με μισθούς που προσεγγίζουν ή ακόμα και ξεπερνούν τα 100.000 δολάρια ετησίως.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν και τα αποτελέσματα μιας ακόμα έρευνας, σύμφωνα με τα οποία το 64% των millennials στις ΗΠΑ δηλώνουν πρόθυμοι να βρουν μια εργασία που να τους επιτρέπει να εργάζονται από το σπίτι, ενώ το 82% σημείωσαν ότι θα ήταν περισσότερο «πιστοί» σε έναν εργοδότη που θα τους προσέφερε τέτοια εργασιακή ευελιξία.


«Απομακρυσμένες ομάδες εργαζομένων» και μείωση του λειτουργικού κόστους


Οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν ότι καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να επεκτείνεται και οι δυνατότητες επικοινωνίας εξ αποστάσεως συνεχίζουν να εξελίσσονται, όλο και περισσότεροι εργοδότες θα αναζητούν «απομακρυσμένες ομάδες εργαζομένων» ως βιώσιμη επιλογή, στην προσπάθεια για μείωση του λειτουργικού κόστους. Σε τελική ανάλυση, χάρη στις δωρεάν εφαρμογές αλλά και σε «παραγωγικές» εφαρμογές που προσφέρονται σε λογικές τιμές, η διατήρηση μιας απομακρυσμένης ομάδας είναι συχνά πιο προσιτή από τη διαχείριση μιας ομάδας στο γραφείο.

Σύμφωνα με στοιχεία της FlexJobs σήμερα υπάρχουν περίπου 170 «εικονικές» εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, από 26 το 2014. Μεταξύ των μεγαλύτερων από αυτές είναι οι Automattic, AnswerConnect, InVision και Toptal, οι οποίες διαθέτουν υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για εταιρείες...


 με αντικείμενο ψηφιακές εργασίες και εφαρμογές, οι οποίες δεν έχουν κεντρικά γραφεία και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού τους εργάζεται εξ αποστάσεως, δηλαδή από το σπίτι. Εργαλεία όπως το Slack, το Zoom, το Dropbox και το Quip (πλατφόρμα κοινής χρήσης και επεξεργασίας εγγράφων) καθιστούν δυνατή την επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων και την παρακολούθηση της απόδοσης και της ροής εργασίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: