"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Νέα συνέντευξη του Δ. Καζάκη

Μετά τις δυο προηγούμενες αναρτήσεις περι ΜΗ αναδιάρθρωσης του χρέους προκειμένου να έχει κανείς σφαιρική άποψη για την οικονομική κατάσταση της χώρας και τις προτεινόμενες λύσεις, αξίζει να παρακολουθήσει και την πρόσφατη συνέντευξη του οικονομολόγου Κ. Καζάκη στο "KΡΗΤΗ TV". Ανεξάρτητα απ το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του, οι απόψεις του έχουν πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρονΔεν υπάρχουν σχόλια: