"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


TRT όπως… BBC στην Τουρκία

Αγγλόφωνο τηλεοπτικό σταθμό θα λειτουργήσει η κρατική τουρκική τηλεόραση (TRT), σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας Μπουλέντ Αρίντς.

Ο σταθμός θα λειτουργεί στα πρότυπα του BBC και θα εκπέμπει σε μεγάλη ακτίνα που θα καλύπτει ακόμα και το Ιράν.

Ο κ. Αρίντς τόνισε, επίσης, ότι η TRT θα αρχίσει έναν κύκλο εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκπομπών για την πάταξη της βίας εναντίον των γυναικών που έφτασε σε εκρηκτικές διαστάσεις.

Καθημερινά μια γυναίκα χάνει της ζωή της από ενδοοικογενειακή βία στην Τουρκία. Για να αντιμετωπίσουν άμεσα την κατάσταση θα χρησιμοποιήσουν τη δύναμη της τηλεόρασης , ώστε να εκπαιδεύσουν τον λαό.

Αλλά πάνω απ’ όλα είναι σαφές ότι η Άγκυρα εννοεί να απλώσει τα προπαγανδιστικά πλοκάμια της σε όλον τον μουσουλμανικό κόσμο.

EΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: