"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Ερχονται αλλαγές στην ΕΛ.ΑΣ.

Του ΤΑΚΗ ΤΕΡΖΗ

Τη δημιουργία νέων υπηρεσιών ασφαλείας, που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την παρακολούθηση υπόπτων με τεχνικά μέσα, την προστασία μαρτύρων και τη διείσδυση σε εγκληματικές οργανώσεις, προβλέπει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που υπέγραψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής. Με το ίδιο σχέδιο προβλέπεται η αναβάθμιση της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους και η δημιουργία άλλης μιας υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, που θα είναι αρμόδια για την προστασία του νομίσματος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος.

Η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περιλαμβάνει τη σύσταση τεσσάρων νέων υποδιευθύνσεων στις Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα:

Τη δημιουργία Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος. Η υποδιεύθυνση αυτή θα χωρίζεται σε τρία τμήματα, που θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες. Το πρώτο θα χειρίζεται τις υποθέσεις δωροδοκίας και δωροδοκίας δικαστή, καθώς επίσης τις υποθέσεις αισχροκέρδειας, τοκογλυφίας, δόλιας χρεοκοπίας, παραπλάνησης σε χρηματιστηριακές πράξεις, απάτης, παραχάραξης νομισμάτων, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, ενσήμων κλπ.

Το δεύτερο Τμήμα θα έχει τις αρμοδιότητες που είχε το Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας

Το τρίτο θα είναι αρμόδιο για υποθέσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Αναβαθμίζεται το τμήμα της Ασφάλειας που ήταν αρμόδιο για τη βία στα γήπεδα, με τη δημιουργία Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς χώρους.

Δημιουργείται Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών, που θα κάνει παρακολουθήσεις τηλεφώνων, ενώ θα καταγράφει με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και άλλα τεχνικά μέσα παράνομες δραστηριότητες. Θα παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες. Η ίδια υπηρεσία θα ερευνά τις νέες τεχνολογίες και θα κάνει σχετικές εισηγήσεις για την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού.

Δημιουργείται Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων, με τρία τμήματα, που θα έχει τις εξής αρμοδιότητες. Τη διείσδυση σε εγκληματικές οργανώσεις, όπως είναι οι οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, και τη διείσδυση σε παράνομα κυκλώματα προκειμένου να εξιχνιάζονται υποθέσεις διαφθοράς. Θα σχεδιάζουν επίσης επιχειρήσεις για τη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, ενώ το τρίτο τμήμα της συγκεκριμένης υποδιεύθυνσης θα έχει την αποκλειστικότητα της προστασίας μαρτύρων.

ΑΤΤΙΚΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διευθύνσεις με υπεραρμοδιότητες
Με το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, που απεστάλη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή, αποκτούν υπεραρμοδιότητες οι Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς μπορούν να επιλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής έγκρισης του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., στη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων αστυνομικών διευθύνσεων. Με αυτήν τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής να επιλαμβάνεται σε σοβαρά αδικήματα σε ολόκληρη τη Νότιο Ελλάδα και στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης σε ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα. Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις αναβαθμίζεται η υπηρεσία που ασχολείται με την Εμπορία Ανθρώπων, η οποία ενσωματώνεται στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ γίνεται διαχωρισμός των Υποδιευθύνσεων Αλλοδαπών και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης.

ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: