"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"Η ελευθερία που δόθηκε σε έναν διεφθαρμένο λαό είναι παρθένα που δόθηκε στους ακόλαστους."
Honoré de Balzac, 1799-1850, Γάλλος συγγραφέας
"Η εξουσία δεν διαφθείρει. Ο φόβος φόβος απώλειας της εξουσίας διαφθείρει."
John Steinbeck, 1902-1968, Αμερικανός συγγραφέας, Νόμπελ 1962"Είναι ευκολότερο να ληστέψεις ιδρύοντας μια τράπεζα παρά απειλώντας έναν ταμία."
Bertolt Brecht, 1898-1956, Γερμανός συγγραφέας

Δεν υπάρχουν σχόλια: