"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Νεα ΕΛ.ΑΣ. υψηλής τεχνολογίας

Hi Tech αστυνομία επιδιώκει να φτιάξει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο έρχεται πρώτο σε απορροφητικότητα κονδυλίων μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για έργα ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπηρεσιών.

Ηλεκτρονικά συστήματα στα αεροδρόμια και στις άλλες πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας για την άμεση ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς και η άμεση πρόσβαση των πληρωμάτων των περιπολικών σε άλλες βάσεις δεδομένων, όπως είναι οι αριθμοί κυκλοφορίας αυτοκινήτων, είναι μερικές από τις δυνατότητες που θα παρέχει στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. η εφαρμογή της υψηλής τεχνολογίας.

Για την ταυτοποίηση του αποτυπώματος θα αρκεί να τοποθετήσει το δάκτυλό του ο ύποπτος στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού μηχανισμού.

Ακόμα και οι κλήσεις της Τροχαίας θα πάρουν ηλεκτρονική μορφή, αφού θα καταχωρίζονται αυτομάτως στο σύστημα καταγραφής παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Μέχρι στιγμής το υπουργείο έχει εξασφαλίσει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία έργων υψηλής τεχνολογίας, τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να έχουν υλοποιηθεί μέσα σε μία διετία.

Μόλις υλοποιηθούν τα έργα αυτά, οι αξιωματικοί που θα βρίσκονται στα κέντρα επιχειρήσεων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν στην οθόνη-χάρτη που θα έχουν μπροστά τους τη θέση κάθε αστυνομικού ή πυροσβεστικού οχήματος, καθώς και προς ποια κατεύθυνση κινείται.

Τη στιγμή που θα αναφέρεται κάποιο συμβάν, τα κέντρα επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τις δυνάμεις που βρίσκονται πλησιέστερα, ενώ θα τις καθοδηγούν για τη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να φτάσουν στον τόπο στον συντομότερο χρόνο.

Μέσω του ίδιου προγράμματος πρόκειται να γίνει η ψηφιοποίηση των αρχείων της Ασφάλειας, που απαριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες. Η αναζήτηση στοιχείων για υπόθεση που έχει απασχολήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας γίνεται σήμερα με την ανεύρεση του σχετικού φακέλου και απαιτεί αρκετές ώρες έρευνας καθημερινά στους χώρους όπου φυλάσσονται τα σχετικά αρχεία.

Ψηφιακά θα γίνουν και τα βιβλία συμβάντων των αστυνομικών τμημάτων, όπου καταγράφονται τα γεγονότα του 24ώρου.

Το πρόγραμμα θα έχει επίσης εφαρμογή στην ηλεκτρονική καταγραφή του ιστορικού κάθε οχήματος της αστυνομίας ή της πυροσβεστικής. Σήμερα κανένας δεν ξέρει πόσες είναι οι δαπάνες συντήρησης των οχημάτων, τι ποσά έχουν δαπανηθεί για σέρβις και ανταλλακτικά και αν είναι ασύμφορο κάποια από τα οχήματα αυτά να βρίσκονται σε λειτουργία.

Από την καταγραφή αυτή θα μπορεί να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για κάθε όχημα, ενώ εκτιμάται ότι θα μπει φραγμός στην κομπίνα που γίνεται με τα καύσιμα των υπηρεσιακών οχημάτων.

Ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος δεν θα πληρώνει όταν θα βάζει καύσιμα στο ελεύθερο εμπόριο, αλλά η ποσότητα και το κόστος των καυσίμων θα ελέγχεται με τσιπάκια που θα τοποθετηθούν στα περιπολικά και στα άλλα οχήματα της Αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής.

Τέλος, το πρόγραμμα θα έχει εφαρμογή στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αφού θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά αυτό που ζητούν.

ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: