"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΝουΔοΣΥΡΙΖΑίικο ΣΟΥΡΓΕΛΑΡΑΔΙΚΟ: Η Κεραμέως καταργεί τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών και χτυπάει στα ίσα την "αριστεία" των Ζαίων και του Γαβρόγλου!!!

Της Ελένης Παπαδοπούλου

Με αυτά και με εκείνα πέρασε στο ντούκου η κατάργηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς από την κα Κεραμέως, που βαδίζει στα χνάρια του Γαβρόγλου, και δημιουργεί νέα επετηρίδα.
 
Η Κεραμέως θα διορίσει κάτι χιλιάδες εκπαιδευτικούς χωρίς διαγωνισμό, χωρίς αξιολόγηση δηλαδή, με το ΑΣΕΠ να παίζει τον ρόλο που παίζουν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου, να συγκεντρώνει δηλαδή τα χαρτιά και να μετράει μόρια αναλόγως πτυχίου, παιδιών και προϋπηρεσίας ως αναπληρωτής. Τώρα αν ως αναπληρωτής δεν ήξερες να κάνεις μάθημα, δεν μπορούσες να γράψεις σωστά μία λεξη και αγνοούσες το αντικείμενο σου, ποσώς ενδιαφέρει την κα υπουργό.
 
Φυσικά ουδείς αντιδρά από τα συνδικάτα, αφού ήταν και δικό τους αίτημα η κατάργηση του διαγωνισμού. 


Οι Ζαίοι το είπαν δυνατά, αυτοί εδώ πάνε να το περάσουν στη ζούλα.
 
Κατά τα άλλα η Κεραμέως δίνει συνεντεύξεις για το όραμα της στην παιδεία.  


Αυτή είναι η αξιολόγηση και η αριστεία; 


 Θα κάνουν αξιολόγηση, όταν καταργούν την πρώτη και πιο βασική αξιολόγηση για να διοριστείς, το αν μπορείς να φτιάξεις ένα στοιχειώδες πλάνο μαθήματος και αν κατέχεις το αντικείμενο σου.
 
Ως διορισμένη εκπαιδευτικός μέσω διαγωνισμού και μόνο έχω να πω ότι η διαφορά όσων διοριστήκαμε με ΑΣΕΠ και όσων βρήκαμε ήδη μέσα χωρίς ΑΣΕΠ ή ως αναπληρωτές ήταν η μέρα με τη νύχτα. Το επίπεδο ανέβηκε όταν η Διαμαντοπούλου έθεσε την επιτυχία στον διαγωνισμό ως προαπαιτούμενο και για τον διορισμό ως αναπληρωτή.
 
Θα πω μόνο ότι υπήρξαν ειδικότητες, όπου το 20-30-50% έγραφε κάτω από την βάση στον διαγωνισμό.  


Αυτοί οι "εκπαιδευτικοί" πλέον...


 δεν έχουν κανένα πρόβλημα να διοριστούν και να στραβώσουν τα παιδιά του κόσμου.
 
Λυπάμαι που η χώρα και η παιδεία γυρίζει προς τα πίσω αντί να πηγαίνει προς τα εμπρός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: