"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Στους δύο φόνους, ο ένας δώρο...

Της Σίλας Αλεξίου

Από τη µια πλευρά η κρίση, από την άλλη το καινούργιο παιχνίδι... Τι έχουν να δουν ταµάτια µας!

Αυτό, το ρεζίλεµα του κλάδου, φοβούνται και οι πολέµιοι της επικείµενης απελευθέρωσης του επαγγέλµατος, τουλάχιστον ως προς την άρση της απαγόρευσης της διαφήµισης των δικηγόρων

Απορεί ο ανυποψίαστος. «Γιατί;». Οι άλλοι επαγγελµατίες που διαφηµίζονται, σε τι διαφέρουν από τους δικηγόρους; Γιατί να µην έχουν κι αυτοί το δικαίωµα να γνωστοποιήσουν στον κόσµο την ύπαρξή τους; Στις έγγραφες αιτιάσεις τους ή ακόµη και στις επίσηµες τοποθετήσεις τους, οι δικηγορικοί σύλλογοι εκφράζουν φόβους ότι µε τη διαφήµιση θα κυριαρχήσουν οι µεγαλοδικηγόροι ή έστω οι εύποροι εις βάρος των µικρών. Σε ηλικία και βαλάντιο. Ανεπισήµως ωστόσο, η αγωνία τους είναι άλλη. Ο ευτελισµός του λειτουργήµατος (αν είναι λειτούργηµα, προσθέτουν στα γρήγορα) µε διαφηµίσεις αναντίστοιχες της ιερότητας της αποστολής του δικηγόρου, που άπτεται της απονοµής της δικαιοσύνης.

Με λίγα λόγια η επικράτηση των µη σοβαρών έναντι εκείνων που σέβονται τον εαυτό τους. «Στα δύο διαζύγια, το ένα δώρο». Ή «Σκοτώσατε τη γυναίκα σας; Ελάτε να σας σώσουµε µε ελαφρυντικά».  

Τα ακραία παραδείγµατα που παραθέτουν – µε µια µεγάλη δόση αυτοσαρκασµού – προκειµένου να προειδοποιήσουν την Πολιτεία για τις συνέπειες της διαφήµισης, ακούγονται υπερβολικά. Αν αναλογιστούµε όµως τη ζωντανή διαφήµιση που «παίζεται» στα άδυτα των φυλακών, όπου ο ένας δικηγόρος κλέβει ανερυθρίαστα τον πελάτη του άλλου, ακόµη και παρουσία του, µάλλον δεν είναι. Οι φόβοι για την εµφάνιση κρουσµάτων παραπλανητικής διαφήµισης και γελοιοποίησης του επαγγέλµατος εν τέλει, είναι απολύτως βάσιµοι. 

Το βέβαιο είναι ότι οι αξιόλογοι δικηγόροι δεν θα διαφηµίσουν την πραµάτεια τους, έστω και αν κατοχυρωθεί νοµοθετικά αυτό το δικαίωµα. Εξίσου βέβαιο είναι όµως ότι αυτοί θα χάσουν. Ούτως ή άλλως η µάχη της σοβαρότητας είναι εκ προοιµίου καταδικασµένη. Οταν η µια πλευρά ενισχύεται και µε νέας τεχνολογίας όπλα, οι εξελίξεις προοιωνίζονται την επιδείνωση των συνθηκών. Η υπό συζήτηση κατάργηση των κατώτατων αµοιβών ανησυχεί ιδιαίτερα τους δικηγόρους. Η απελευθέρωση της διαφήµισης τους καίει. Ο µεγαλύτερος επιστηµονικός σύλλογος της χώρας στο πανηγύρι της Αγίας ∆ικαιοσύνης...

Δεν υπάρχουν σχόλια: