"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Δεν πλήρωσαν φόρο πέρυσι 6 στους 10

Απο την ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

«Φτωχοί» εμφανίζονται σχεδόν οι μισοί φορολογούμενοι αφού δηλώνουν στην Εφορία ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ. Ούτε ένα ευρώ φόρο δεν πλήρωσαν το 2009 έξι στους δέκα Ελληνες για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2008. Στον αντίποδα βρίσκονται 60 Κροίσοι που έχουν ετήσιο εισόδημα ο καθένας άνω των 900.000 ευρώ.

Τα φορολογικά βάρη «σηκώνουν» οι μισθωτοί και συνταξιούχοι καθώς καταβάλλουν το 52,59% του συνολικού φόρου εισοδήματος.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2009, τα οποία αποκαλύπτουν ακόμη ότι επτά στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.ά.) εμφανίζουν στην Εφορία πενιχρά εισοδήματα κάτω των 10.500 ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί δηλαδή δηλώνουν ότι έχουν καθαρό εισόδημα μόλις 875 ευρώ τον μήνα και δεν πληρώνουν στην Εφορία ούτε ένα ευρώ φόρο για τα εισοδήματά τους.

Αναλυτικότερα, η επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων δείχνει τα εξής:

* Το 52,59% των συνολικών φόρων του 2009 πλήρωσαν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Μάλιστα το ποσοστό συμμετοχής των μισθωτών και των συνταξιούχων στον συνολικό φόρο εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων) είναι αυξημένο περίπου κατά 10% σε σχέση με το 2009.

* Τα νομικά πρόσωπα κατέβαλαν το 30,79% και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι (εισοδηματίες, εμποροβιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες) πλήρωσαν το 16,62% των συνολικών φόρων.

* Το 53% των μισθωτών και των συνταξιούχων, δηλαδή 2.792.292 άτομα με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες επί συνόλου 5.263.928, εμφάνισαν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από τα 12.000 ευρώ που είναι το βασικό αφορολόγητο όριο.

* Το μέσο εισόδημα των 2.027.552 μισθωτών ανήλθε σε 19.234 ευρώ και ο μέσος φόρος που κατέβαλαν στην εφορία το 2009 διαμορφώθηκε στα 1.665 ευρώ.

* Οι συνταξιούχοι δήλωσαν κατά μέσο όρο 15.885 ευρώ και πλήρωσαν στην Εφορία 1.176 ευρώ μέσο φόρο.

* Το μέσο εισόδημα των 370.754 ελεύθερων επαγγελματιών ανήλθε σε 29.569 ευρώ, ενώ ο φόρος που πλήρωσαν διαμορφώθηκε σε 4.254 ευρώ.

* Το μέσο εισόδημα που δήλωσαν οι 693.269 εμποροβιοτέχνες διαμορφώθηκε στα 21.286 ευρώ και ο μέσος φόρος που πλήρωσαν ήταν 2.142 ευρώ.

* Το μέσο εισόδημα που δήλωσαν οι εισοδηματίες, δηλαδή οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, μετοχές κ.λπ., ανήλθε σε 6.370 ευρώ. Ο μέσος φόρος που πλήρωσαν ανήλθε σε 900 ευρώ.

Φτωχότεροι όλων οι 388.027 αγρότες
Το μέσο εισόδημα που δήλωσαν το 2009 οι 5.656.100 φορολογούμενοι ήταν αυξημένο κατά 4,03% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο μέσος φόρος αυξήθηκε κατά 3,2%. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα διαμορφώθηκε σε 17.340 ευρώ και ο μέσος φόρος σε 1.613 ευρώ. Φτωχότεροι όλων εμφανίζονται οι 388.027 γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς. Δηλώνουν μέσο εισόδημα 11.429 ευρώ και ο φόρος που πληρώνουν κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 746 ευρώ.

ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: