"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Παγκόσμιος πληθυσμός Θα αγγίξουμε τα 6,9 δισ. την Πρωτοχρονιά

Τα 6,9 δισεκατομμύρια θα έχει φθάσει ο παγκόσμιος πληθυσμός την Πρωτοχρονιά και μέχρι τα μέσα του 2011 θα έχει αγγίξει τα επτά δισεκατομμύρια, ανακοίνωσε την Τρίτη από το Ανόβερο το Γερμανικό Ίδρυμα για τον Παγκόσμιο Πληθυσμό (DSW).

Η γερμανική οργάνωση αρωγής που προωθεί τον έλεγχο των γεννήσεων διατηρεί στο δικτυακό της τόπο ένα «μετρητή πληθυσμού» που υπολογίζει τον τρέχοντα παγκόσμιο πληθυσμό από διάφορες πηγές ετήσιων δεδομένων.

Ο υπολογιστής θα γράφει 6.934.196.000 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 80 εκατομμύρια περισσότερα απ' ό,τι πριν από ένα χρόνο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται κατά 2,6 ανθρώπους κάθε δευτερόλεπτο.

Το Γερμανικό Ίδρυμα δεν προέβλεψε την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία ο πληθυσμός της Γης θα φτάσει τα 7 εκατομμύρια.

ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: