"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΤΟΥΡΚΙΑ: Αγοράζει μαχητικά αξίας 10 δισ. δολαρίων

Σε περιόδους γενικευμένης και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης οι απειλές για την εθνική ασφάλεια μιας χώρας εντείνονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπισή τους μειώνονται.

Η βασική αυτή αρχή δεν θα μπορούσε να εξαιρέσει την Ελλάδα, η οποία ενώ βρίσκεται σε πρωτοφανή οικονομική δυσπραγία, για άλλη μία φορά είναι αντιμέτωπη με απειλές και πιέσεις. Ο υπ. Εθνικής Αμυνας Ευ. Βενιζέλος πρόσφατα δήλωσε ότι «η Τουρκία παραμένει μια ενεργός απειλή».

Η Τουρκία εξοπλίζεται με ταχύτατους ρυθμούς και επιδιώκει την ανατροπή των ευαίσθητων ισορροπιών στο Αιγαίο. Επομένως υπάρχει άμεσος κίνδυνος η Τουρκία τα επόμενα χρόνια να έχει δυνατότητα επιβολής μόνιμων προς όφελός της λύσεων σε ένα ευρύ φάσμα διεκδικήσεων, υπονομεύοντας τη γεωοικονομική μας θέση στην περιοχή.

Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα σε εξέλιξη είναι η συμμετοχή της στο JSF και η προμήθεια 100 μαχητικών αεροσκαφών μέχρι το 2020, με κόστος που θα υπερβαίνει τα 10 δισ. δολάρια.

Η Τουρκία κατόρθωσε έπειτα από ένα πολυετές πρόγραμμα σταθεροποίησης να εξέλθει από την κρίση με ρυθμούς ανάπτυξης που προσεγγίζουν το 8% το 2010 και το 3,5% το 2011. Η ανάκαμψή της έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην προσέλκυση σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Αναπόφευκτα έχει ενισχύσει τη γεωπολιτική θέση της, παρά το διαφαινόμενο αδιέξοδο που υπάρχει στην ευρωπαϊκή πορεία της.

ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: