"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Αλβανός ο εθνικός ποιητής των Τούρκων

«ΑΝΩΤΕΡΕΣ» ΚΑΙ «ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ» ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Σε εκδήλωση της νεολαίας του Κόμματος του , για την 74η επέτειο του θανάτου του ποιητή Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι (Photo) που έγραψε τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας , ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε εμμέσως στο θέμα της «δημοκρατικής αυτονομίας» και της δεύτερης γλώσσας των Κούρδων.

Μεταξύ αυτών που επέλεξε να πει στους νεολαίους, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:

«Δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν, γιατί είσαι Τούρκος, γιατί είσαι Κούρδος, Γεωργιανός ή Αλβανός. Ιδού ο Ακίφ. Ήταν Αλβανός, αλλά άναψε τη φλόγα της ανεξαρτησίας με τον «Ύμνο της Ανεξαρτησίας» και ο λαός μας έγραψε το έπος του. Κανένας δεν μπορεί να σπείρει ανάμεσα μας το σπόρο της διχόνοιας» .

«Είμαστε πολίτες της τουρκικής Δημοκρατίας και έχουμε ως ανώτερη ταυτότητα την τουρκική. Αυτός είναι ο πλούτος μας. Μπορεί να έχουμε την κουρδική ως κατώτερη ταυτότητα . Η διαφορετικότητα είναι ο πολιτισμός μας. Επίσημη γλώσσα της χώρας μας είναι η τουρκική . Οι Κούρδοι αδελφοί μας μπορεί να χρησιμοποιούν μεταξύ τους την κουρδική γλώσσα. Αυτός είναι ο πλούτος μας».

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: