"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


46 εκτελέσεις το 2010 στις ΗΠΑ

ΤHE WASHINGTON POST

ΥΠΑΡΧΕΙ λόγος να χαιρόµαστε καθώς το 2010 τελειώνει χωρίς να έχει επιβληθεί φέτος κάποια θανατική καταδίκη σε πολιτείες όπου ισχύει η εσχάτη των ποινών όπως η Βιρτζίνια και η Τζόρτζια.

Επίσης ελπιδοφόρα είναι η µείωση των εκτελέσεων σε πολιτείες όπως το Τέξας όπου συνήθως σηµειώνονται οι περισσότερες. Σε εθνικό επίπεδο, ο αριθµός των εκτελέσεων µειώθηκε από 52 σε 46 µέσα σε έναν χρόνο – στο Τέξας που είναι µακράν πρώτο έγιναν 17, ενώ στη Βιρτζίνια τρεις.  

Αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά η θανατική καταδίκη εγκαταλείπεται. Από το 2000 έως σήµερα ο αριθµός τους έχει µειωθεί κατά 50%. Οµως επίσης οι ένορκοι κατανοούν ότι είναι πολύ πιο δαπανηρή ποινή η εκτέλεση. Η νοµική διαδικασία µιας τέτοιας υπόθεσης κοστίζει κατά µέσο όρο 3 εκατοµµύρια δολάρια – πολύ περισσότερα από το να έχεις στη φυλακή κάποιον επί δεκαετίες

Το βασικό θέµα όµως είναι ότι µπορεί να εκτελεστεί κάποιος που πιθανώς είναι αθώος.Από το 1973, 130 θανατοποινίτες έχουν αθωωθεί κυρίως λόγω της χρήσης του DNA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: