"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


--"Μα αυτό είναι κουτσό. Άχρηστο." -- "Εγώ αυτό θέλω! Θα σας δώσω όσα έχω!"

Mια ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ "ταινία" μικρου μήκους  αφιερωμένη σε όλους όσους εχουν τη δύναμη να δίνουν "όλα όσα έχουν" για όσα εμείς οι υπόλοιποι θεωρούμε "άχρηστα"...

(1ο βραβείο καλύτερης ταινίας μηκρού μήκους, στο Διεθνές Φεστιβαλ Κινηματογράφου Ολυμπίας + Silber Metal Φεστιβαλ der Nationen + Silber Metal Διεθνές Φεστιβαλ Κιμηματογράφου Des Nightkommerziellen Films)


Δεν υπάρχουν σχόλια: