"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΟΞΕΦΤΙΛΑΡΑΔΙΚΟ: Κράτος χωρίς υπηρεσίες

Οι περισσότερες πόλεις της Ελλάδας αυτές τις ημέρες θυμίζουν παρατημένες αφρικανικές περιοχές. Βουνά σκουπιδιών έχουν σχηματισθεί στις περισσότερες γειτονιές, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η επιστροφή του νέφους δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.


Το κράτος, υπό τη στενή του έννοια ή υπό την ευρύτερη, περιλαμβάνοντας και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αδυνατεί να προσφέρει στοιχειώδεις υπηρεσίες στους πολίτες.


Παρά το γεγονός ότι οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονται για τη λειτουργία του κράτους απορροφώντας διαρκώς υψηλότερα έσοδα από τη φορολογία, οι υπηρεσίες αντί να αναβαθμίζονται δυστυχώς χειροτερεύουν. Πολύτιμοι πόροι διαχέονται σε άχρηστες υπηρεσίες, κομματικά βολέματα και γραφειοκρατικές διαδικασίες.


Δεν είναι μόνο το σοβαρό ζήτημα της αποκομιδής απορριμμάτων που αποτυπώνει την ανικανότητα του κράτους να χειρισθεί ζητήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας. Οι υπηρεσίες σε Παιδεία, Υγεία και Δημόσια Τάξη δεν αντιστοιχούν στα χρήματα που πληρώνουν οι φορολογούμενοι για να συντηρούν το κράτος.


Η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα μειώνεται, ενώ το χάος που επικρατεί στο σύνολο σχεδόν των φορέων του έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες υπάλληλοι να υποαπασχολούνται σε γραφειοκρατικές υπηρεσίες και μία μερίδα «άτυχων» όσο και ευσυνείδητων εργαζομένων να μάχεται για την εξυπηρέτηση του πολίτη.


Οι πολίτες δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ οι περισσότεροι δήμοι απασχολούν πλήθος εργαζομένων, η αποκομιδή απορριμμάτων γίνεται από συμβασιούχους ορισμένης διάρκειας.  


Το ίδιο ανεξήγητα είναι φαινόμενα όπως...
 η αναλογία των διοικητικών υπαλλήλων με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκτός σχολικών μονάδων, η αδυναμία του κράτους να διασφαλίσει κανόνες ασφαλείας σε περιοχές όπως η Δυτική Αττική ή τα Εξάρχεια.


Στα χαρτιά το Δημόσιο προσφέρει «δωρεάν Παιδεία», αλλά οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί στενάζουν από τα φροντιστήρια, κάτι αντίστοιχο ισχύει με τη «δωρεάν Υγεία».


Ομως οι φορολογούμενοι πληρώνουν ακριβά το κράτος και απαιτούν να απολαμβάνουν αντίστοιχες υπηρεσίες.  


Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας. 

Η μεταρρύθμιση του κράτους ώστε κάθε ευρώ να πηγαίνει υπέρ του πολίτη και όχι χαμένο στη γραφειοκρατία και τις αργομισθίες.


Εditorial του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: