"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΞΕΦΤΙΛΑΡΑΔΙΚΟ: Υπουργός κηφηνοαργομισθίας!

Γράφει ο ΦΑΛΗΡΕΥΣ


Δεν καταλαβαίνω γιατί εκπλήσσονται ορισμένοι φίλοι επειδή η υπουργός Εργασίας φέρεται, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ, να υποστηρίζει τους υπαλλήλους της ΔΕΗ οι οποίοι αρνούνται να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις, επειδή εκείνες που κατέχουν έχουν καταργηθεί και, συνεπώς, δεν έχουν οι ίδιοι αντικείμενο εργασίας


Ξεχνούν, προφανώς, ότι η κ. Αχτσιόγλου είναι υπουργός Εργασίας μιας γνησίως αριστερής κυβέρνησης, ανεξαρτήτως των περιορισμένων δυνατοτήτων της να εφαρμόσει το πρόγραμμα που θα ήθελε. Η Αριστερά για λόγους ιδεολογικής παράδοσης υμνεί την εργασία, ενώ στην πραγματικότητα την απεχθάνεται. (Αυτό είναι εμφανές σε όσους έχουν την αντοχή και τη διαστροφή να διαβάσουν τα παλαιότερα, φλύαρα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται, βεβαίως, ότι και οι συγγραφείς τους ήξεραν ότι μάλλον δεν θα είχαν ποτέ την ευκαιρία να τα εφαρμόσουν. Γι’ αυτό ακριβώς, όμως, τα συγκεκριμένα κείμενα περιγράφουν καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τις αξίες τους.)  


Είναι φυσικό, λοιπόν, ειδικά η υπουργός Εργασίας να υπερασπίζεται το δικαίωμα στην αργομισθία. 


Εξάλλου, η προστασία των συγκεκριμένων αργόμισθων είναι ένα ακόμη βήμα προς τον σκοπό του σοσιαλισμού: 

Οι μεν να παριστάνουν ότι δουλεύουν και οι δε να παριστάνουν ότι τους πληρώνουν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: