"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: ΕορτoΠροεδρική Τριλογία Αλφαβητικός Eξάψαλμος – Μέρος B΄

(To Μέρος Α' εδώ)

Ι. Ισως το τετραήμερον
Μιας συνεχούς αργίας
Να έφερε κατευνασμόν
Φρενών τε και κοιλίας.

Διότι τώρα στη Βουλή
Μας παίζουνε στα ζάρια

Και Πρόεδρο αν δεν βγάλουνε
Μας βλέπω στα φανάρια.

Ως τότε ας συνεχίσουμε
Τον Αλφαβητικό μας
Γιορταστικό Εξάψαλμο
Στο μαύρο ριζικό μας.

Κ. Κουβέλη που ’σαι στο γκρεμό
σύριζα, φορτωμένος,
Την ψήφο σου λιμπίστηκα
Μα το γκρεμό φοβάμαι.

«Σαν τον φοβάσαι το γκρεμό
τράβα στον Βενιζέλο.
Εκεί Δηπάρ, εδώ Δημάρ
Με Σύριζα καπέλο».

Λ. Μα Λαφαζάνης άστραψεν
Και βρόντησε η Πλατφόρμα:
«Αρπα τον», κράζει, «απ’ τον γιακά,
ξωπέταξέ τον, όρμα!

Μα εμφανίζεται ευθύς
Τσίπρας με ύφος θείον:
«Αφες το», λέει, «τ’ απολωλός
να έλθει προς τον θείον».

Μ. «Μέριασε Μέρκελ να διαβώ»
Το Τσίπρα αντρειωμένο

λέγει στον βράχο του Μπερλίν,
Μαύρο, μελανιασμένο.

«Καλέ περάστε, αλίμονο!»
ξεσπάει στα γέλια η άλλη
και με τον Σόιμπλε μαζί
ανοίγει ένα μπουκάλι.

Και τ’ αντρειωμένο πέρασε
Και πάει κι ακόμα πάει
Και παίρνει και τα μας μαζί
Στ’ αγύριστου τα χάη.

Ν. Μαντάμ ΝουΔού, μαντάμ ΝουΔού
Πώς και μια τέτοια κουρελού;
«Στον αργαλειό την ύφανα,
τάκου, με Βενιζέλο

Και το Πασόκ που του ’μεινε
-ζωή πια δε σε θέλω!»
Τάκου τάκου τα Ζάππειά σου
τάκου τα σκάτωσε κι η αφεντιά σου.

Ξ. Ξουλίδου πάηνι για νιρό
με την καρδαροπούλα
«Φεϊσμπουκιώτη απήντησα
με λέει “τουν ψήφου πούλα”.

Γω τρέχω στον κυρΠάνο μου
Τον λέγω, ωχού καμένο,
Να μ’ αγοράσουν θέλουνι
Τέτοιου κορμί θρεμμένο».


Ο. ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ κι ιαταταί
Ακούσατε ακροαταί
Εκπρόσωπους δασκάλων
Ξύλινους μετά κάλων.

Π. Πάτο όμως πατήσαμε
Και πρέπει εδώ να σώσω,
Καλώς να ’ρθεί η Πρωτοχρονιά
Κι απέ θα... ολοκληρώσω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: