"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Αγάπησε συνάνθρωπε...

Του ΜΙΧΑΛΗ ΦΙΟΡΑΝΤΕ


Όλοι ονειρευόμαστε
νά 'χουμε μιάν αγάπη

κλεισμένη στά κατάβαθα
καί όχι σέ ντουλάπι.
•••
Νά βλέπουμε στό πρόσωπο
τού σύντροφου τήν χάρη

καθώς έβλεπε η Έλενα
στόν ιδικό της Πάρι.
•••
Νά συμμερίζεται ο ανήρ
μετά από τήν δουλειά του
τό πόσο βασανίζεται
στό σπίτι η κυρά του.

•••
Νά μήν ανοίγει τήν Τι-Βι
κι ύστερα νά ξαπλώνει
καί ότι είναι ο αρχηγός
πρόστυχα νά δηλώνει.

•••
Κρεβάτι καθαρότατο
κουζίνα νά γυαλίζει
κι εκείνη στό πλυντήριο
νά τηνε βασανίζει.
•••
Αυτά κι ανομολόγητα
άλλα πολλά φυτρώνουν
πού τήν αγάπη βρίζουνε
κι ύστερα τήν σκοτώνουν.
[…]
Πολλοί θά ειρωνεύονται
αυτά πού έχω γράψει.
Όταν η ζήση κάποτε
όλους μάς μάς ξεγράψει

•••
κι ανόητοι βαδίζουμε
βαθιά ερημωμένοι
τότε θά καταλάβουμε
τό τί μάς περιμένει.

•••
Βαθύτατη η μοναξιά
η θλίψη βαθυτέρα
καί η ζωή σάν σκέλεθρο
χάνεται στόν αέρα.

•••
Γιά κοίτα νά αγαπηθείς
κι εσύ νά αγαπήσεις
είναι η μόνη η οδός
άν 'πιθυμάς νά ζήσεις.

•••
Αυτά επίσης αφορούν
τά θήλεα επίσης
άν θέλουν νά αγαπηθούν
κι όχι νά τά κλωτσήσεις.

•••
Τά κάλλη τους ανεπαρκή
άν η ψυχή παγώσει
γιατί στήν διασταύρωση
η πίκρα θά τά ζώσει.

•••
Δέν αστειεύεται η ζωή
γιατί είναι Δικαστίνα
καί τιμωρεί ανίερα
τόν ΑΛΦΑ καί τήν ΔΕΙΝΑ.

•••
Όσοι δέν αγαπήσανε
κι ούτε έδωσαν μιά μάχη
άς αγαπήσουν στήν ζωή
γιατ' άλλη ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

•••
Άς ψάξουνε πεισματικά
γιά τήν καρδιά τήν άλλη
αυτή πού...
 
κάνει όλη τή Γή
ακόμα πιό μεγάλη.
•••
Αγάπησε συνάνθρωπε
είναι η μόνη λύση
πρίν ο παπάς σέ φέρετρο
ασφυκτικά σέ κλείσει.ΠΑΡΟΝ  20/12/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: