"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Εχουμε δικαίωμα να κρατάμε γυμνές φωτογραφίες του συντρόφου μας μετά τον χωρισμό; Τί αποφάσισε σχετικά Γερμανικό δικαστηριο

Εχουμε δικαίωμα να κρατάμε γυμνές φωτογραφίες του συντρόφου μας μετά τον χωρισμό; Να καταστρέψει τις προσωπικές φωτογραφίες και τα βίντεο με πρωταγωνίστρια την πρώην σύντροφό του διέταξε έναν άνδρα ανώτατο δικαστήριο στη Γερμανία, με το σκεπτικό ότι παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα της εικονιζόμενης.Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο άνδρας, φωτογράφος στο επάγγελμα, δεν πρέπει στο εξής να κατέχει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο ερωτικού περιεχομένου της γυναίκας, ακόμη κι αν δεν έχει καμία πρόθεση να τις μοιραστεί με άλλους.


Η γυναίκα, είχε μεν δώσει αρχικά την έγκρισή της για τη λήψη και κατοχή αυτού του περιεχομένου από τον άνδρα, ωστόσο αυτή είχε σταματήσει πλέον να ισχύει άμα τη λήξη της συντροφικής σχέσης, σύμφωνα με την απόφαση.


Το Ομοσπονδιακό δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί μετά από τη διαφωνία του πρώην ζευγαριού για το αν ο φωτογράφος πρέπει να διατηρήσει ή όχι το υλικό στην κατοχή του.

Ωστόσο 

Δεν είναι ξεκάθαρο για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση ή ποια ποινή θα ισχύσει σε περίπτωση που ο άνδρας δεν συμμορφωθεί με την ετυμηγορία. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: