"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΠΛΗΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΠΑΣΟΚοΚΚΕδοκρατούμενης "Παιδείας" κωμωδία

Του ΘΑΝΟΥ ΤΖΗΜΕΡΟΥ

Πριν από 29 χρόνια, τέτοια εποχή, ο Β. Κοντογιαννόπουλος, υπουργός της κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη, προσπάθησε να μεταρρυθμίσει την πασοκοκουκουεδοκρατούμενη και μπαχαλοποιημένη Παιδεία με ένα νομοσχέδιο που προέβλεπε:  

Mείωση αργιών, 

Κατάργηση αδικαιολόγητων απουσιών, 

Γραπτές εξετάσεις και επιστροφή της αριθμητικής βαθμολογίας στο δημοτικό, 

Κατάργηση επετηρίδας και πρόσληψη εκπαιδευτικών με εξετάσεις, 

Σύστημα πόντων για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των μαθητών, ακόμα και της εξωσχολικής, 

Κατάργηση των μαθητικών γενικών συνελεύσεων του σχολείου, 

Επαρση σημαίας, 

Ενώ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση προέβλεπε 

Κατάργηση των δωρεάν συγγραμμάτων, 

Χρονικό όριο στις σπουδές, 

Περικοπή φοιτητικής συμμετοχής στα όργανα συνδιοίκησης των ΑΕΙ και 

Κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

Το νομοσχέδιο έγινε γνωστό για μια επουσιώδη διάταξή του: 


Το ομοιόμορφο σχολικό ντύσιμο


Ανεξάρτητα από τις απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας στο συγκεκριμένο θέμα, όλη η αριστερίλα ξεσηκώθηκε τότε με το επιχείρημα ότι το ομοιόμορφο ντύσιμο καταπιέζει την προσωπικότητα των μαθητών. 


 Οι φωτογραφίες που παραθέτω είναι από μαθητές σε Β. Κορέα, ΕΣΣΔ και Κούβα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: