"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΠΛΗΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Χορηγία της Βουλής 6.000 ευρώ για το περιοδικό «ΕΑΜ-Αντίσταση» δίνει ο ΒούτσηςΣαν να μην έφτανε η απόφαση Βούτση για οικονομική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της Βουλής της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) με 25.000 ευρώ (είχαμε αποκαλύψει μάλιστα ότι ο Πρόεδρος της Εταιρείας ήταν και υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ), τώρα ο Πρόεδρος της Βουλής δίνει 6.000 ευρώ για το περιοδικό «ΕΑΜ-Αντίσταση».


Η οικονομική ενίσχυση αποτελεί συµβολή της Βουλής -όπως αναφέρει η απόφαση- ώστε να συνέχιστεί η έκδοση του περιοδικού «ΕΑΜ-Αντίσταση»


Στον κ. Βούτση, σύμφωνα με τα Παραπολιτικά,  είχε φτάσει από τον περασµένο Μάιο επιστολή του προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσµου Αγωνιστών ΕΑΜΙΚΗΣ Αντίστασης, στην οποία διατυπωνόταν το αίτηµα οικονοµικής ενίσχυσης του περιοδικού από το ελληνικό κοινοβούλιο.


Φαίνεται ότι ο κ. Βούτσης το… καλοσκέφτηκε, καθώς δύο µήνες νωρίτερα, τον Μάρτιο, είχε προκληθεί θόρυβος µε την αποκάλυψη ότι είχε χρηµατοδοτήσει µε 25.000 ευρώ την Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ).


Έτσι...
 µε καθυστέρηση περίπου πέντε µηνών, ενέκρινε ένα αρκετά µικρότερο ποσό για το εν λόγω περιοδικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: