"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΙΣΛΑΜΟΣΥΡΙΖΙΣΤΑΝ: Ο τελευταίος προμαχώνας«Χριστιανός ίσον Έλληνας, Μουσουλμάνος ίσον Τούρκος». Δημήτρης Πολέμης, Ιστορικός, Εφοπλιστής.


Ίσως δεν ήταν απλή σύμπτωση η ανακοίνωση του αρχιεπισκόπου της Βιέννης Christoph Schönborn την 12ην Σεπτεμβρίου, ημέρα που οι Πολωνοί ιππότες συνέτριψαν τους μουσουλμάνους μπροστά στις πύλες της Βιέννης το 1699, ότι «η Ευρώπη θα διατηρήσει τον ιουδοχριστιανικό χαρακτήρα και πολιτισμό της, παρά το γεγονός ότι πολλοί μουσουλμάνοι σήμερα επαίρονται ότι η Ευρώπη είναι πλέον μία μουσουλμανική επαρχία». Ταυτόχρονα, κατηγόρησε τις διεφθαρμένες Ευρωπαϊκές ελίτ και τις Βρυξέλλες ότι πρόδωσαν «δύο χιλιάδες χρόνια Ευρωπαϊκού πολιτισμού και ιστορίας».  


Δεν είναι επίσης αποσπασματικές οι δηλώσεις του Αυστριακού χριστιανού θρησκευτικού ηγέτη, καθώς ο τελευταίος προμαχώνας και η γραμμή άμυνας της ύστατης λυσσαλέας αντίστασης των Ευρωπαϊκών λαών στις ορδές των μουσουλμάνων εποίκων από την Ανατολή και των πολιτικών υποστηρικτών τους έχει μετακινηθεί σήμερα, από τον Ευρωπαϊκό νότο που ήταν τα τελευταία διακόσια χρόνια, στις χώρες του Visegrand Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, και Ουγγαρία.


Στην Ελλάδα, ο λόγος της ενθάρρυνσης του μουσουλμανικού εποικισμού της χώρας από τον λαό και σχεδόν σύσσωμη την πολιτική ηγεσία έχει να κάνει με την ατομοκεντρική δομή της Ελληνικής κοινωνίας, την εγγενή διαφθορά της, την απουσία εθνικής αστικής τάξης, το χαμηλό επίπεδο παραγωγής πολιτισμού και κουλτούρας, την συμπόρευση της Εκκλησίας με την εκάστοτε ηγεσία και την καθεστηκυία τάξη, καθώς και την απουσία ενός συμπαγούς εθνικού ιδεολογήματος, που θα αντικαθιστούσε την πολιτική γονιδιακή συμπεριφορά του «Οθωμανού πολίτη» και του «ραγιά» με αυτή του «Ευρωπαίου πολίτη».


Επίσης, ένας σοβαρός λόγος κοινωνικής απάθειας και απουσίας εθνικών αντανακλαστικών, είναι η ιστορική διαχρονική διχαστική ιδεολογική σύγκρουση και το χάσμα μεταξύ των «ταυτοτήτων» του «Έλληνα-Εθνικού-Εθνικιστή» από την μία, που ακόμα επιμένει να θπάρχει δύο χιλιάδες χρόνια εκατόμ πενήντα χρόνια μετά την Ρωμαϊκή κατάκτηση και του «Γραικύλου-Ρωμιού-Διεθνιστή» από την άλλη, ως αποτέλεσμα πολυεθνικής Βυζαντινής και Οθωμανικής επίδρασης στους Ελληνόφωνους πληθυσμούς. 


‘Όλα αυτά τα σημεία, καθώς και άλλα, εμπόδισαν την χώρα να μετασχηματισθεί σε ένα σύγχρονο έθνος, στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών εθνών, ώστε σήμερα ο λαός να μπορέσει να αντισταθεί στις ΜΚΟ, την προπαγάνδα και την πνευματική αποβλάκωση που επιβάλουν οι οικονομικές ελίτ μέσα από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τους «αλληλέγγυους» και τις λοιπές «προοδευτικές και δημοκρατικές» δυνάμεις του σκοταδισμού και της παγκοσμιοποίησης.  


Η ύστατη αντίσταση των κεντροευρωπαϊκών λαών στον μουσουλμανικό εποικισμό της Ευρώπης, είναι το αποτέλεσμα...
 κοινωνικών διεργασιών καθοδηγούμενων από συγκροτημένες πνευματικές ελίτ που κατόρθωσαν να συγκροτήσουν έθνη-κράτη λόγω του υψηλού πολιτιστικού, τεχνικού, επιστημονικού και πνευματικού επιπέδου των, σε σχέση με την αποτυχημένη Ελληνική κοινωνία. 


Οι εθνολογικά, πολιτιστικά και κοινωνικά συμπαγείς κεντροευρωπαϊκές κοινωνίες ανάγκασαν την Άγγελα Μέρκελ και το Γερμανικό κεφάλαιο να σταματήσουν την μαζική ροή μεταναστών στην Γερμανία, αφύπνισαν την Αγγλική κοινωνία με το BREXIT και προεικάζουν τα Καβαφικά «μελλούμενα» στην Ιταλία και την Γαλλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: