"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΑΘΡΟΜΑΧΜΟΥΤΟΛΑΓΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΟΡΘΗ Μ@Λ@ΚΙ@: Περικοπές σε Δήμους της Σουηδίας λόγω Μεταναστών

Οκτώ στους δέκα δήμους της Σουηδίας θα αναγκαστούν να πραγματοποιήσουν σημαντικές περικοπές στις υπηρεσίες που προσφέρουν φέτος λόγω της μεταβολής των δημογραφικών δεικτών και του κόστους των νεοαφιχθέντων μεταναστών.

Σχεδόν οι μισοί περικόπτουν τις υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, ενώ πρόκειται να μειώσουν τις δαπάνες στην ατομική και οικογενειακή φροντίδα για να εξοικονομήσουν χρήματα.

«Είμαστε γενναιόδωροι και έχουμε υποδεχθεί πολλές νέες αφίξεις, αλλά βασικά είναι επίσης δημογραφικό το πρόβλημα. Έχουμε πληθυσμό που γηράσκει και ο δήμος συρρικνώνεται», είπε σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα ο Göran Eriksson, διευθυντής της πόλης του δήμου Bengtsfors.

Στο Bengtfors αρκετοί είχαν σημάνει συναγερμό τον Αύγουστο, προειδοποιώντας ότι ο Δήμος θα αντιμετωπίσει πιθανή πτώχευση λόγω της εγκατάστασης πάρα πολλών μεταναστών, περισσότερων από αυτούς που μπορεί να αντέξει.
 
Και φυσικά αυτός είναι ένας μόνο δήμος ανάμεσα σε πολλούς που αντιμετωπίζουν παρόμοια, αν όχι χειρότερα προβλήματα.

Είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση...


 θα χτυπήσει πάρα πολύ σύντομα την πόρτα της ελληνικής κοινωνίας από την στιγμή που η κυβέρνηση αποφάσισε να τους εγκαταστήσει στην ενδοχώρα.

RIGHTER.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: