"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΝΕΟΤΑΞΙΚΑ ΞΕΦΤΙΛΑΡΟΠΛΗΚΤΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: “Φεμινίστριες” στο σύνταγμα…Του ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ

Πώς αντιδράει τώρα κανείς σ’ “αυτό”; 

 Τι θέλουν τα όντα από τη ζωή τους;  

Ποιος ο σκοπός της, και καλά, εμπόλεμης ατμόσφαιρας;   

Η πρόκληση αντιδράσεων όπως του κυρίου της ανάρτησης;  Ώστε μετά το χορό για τους βιαστές να ξεκινήσει ο άλλος για τους …σεξιστές, ας πούμε;  

Η σκέψη όλων μας, τέτοιες στιγμές, πηγαίνει...


 στον άνθρωπο που η μοίρα του το θέλησε να πέσει στον έρωτα τέτοιας γυναίκας…

Δεν υπάρχουν σχόλια: