"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ" στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: H κρυμμένη επιστολή-απάντηση της EBU που δεν "επαιξαν" τα γραφικά επαναστατημένα καρτούνς που παριστάνουν τους δημοσιογράφους της Δημόσιας Τηλεόρασης !!!


Στις 16 Αυγούστου η EBU απέστειλε μία επιστολή προς την ΠΟΕΣΥ, την ΠΟΣΠΕΡΤ, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, τον κ. Δημήτρη Τρίμη και τους εκπροσώπους των δημοσιογράφων της ΕΡΤ.
 
H επιστολή υπογράφεται από τη γενική διευθύντρια του οργανισμού Ιngrid Deltenre. 

Με την επιστολή αυτή η EBU εξηγούσε ότι διακόπτει την παροχή συνδρομής στη μετάδοση του σήματος της ΕΡΤ καθώς θεωρεί ότι η Δ.Τ. καλύπτει πλέον τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου δημόσιου φορέα. Επισημαίνει δε, ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο στη χρήση ιδιωτικών υποδομών από δημόσιο μέσο, σημειώνοντας ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση στα στούντιο της ΕΡΤ.

Η επιστολή αυτή έρχεται στη δημοσιότητα μόλις τώρα, μία εβδομάδα μετά, καθώς περιήλθε εις γνώση του protagon. Είναι, πάντως, απορίας άξιο πώς αυτό το έγγραφο δεν δημοσιοποιήθηκε ενώ παρελήφθη από δημοσιογράφους που, υπεράνω όλων, θέτουν την ενημέρωση των πολιτών. Αντιθέτως, καλούσαν σε συλλογή υπογραφών, χωρίς να έχουν δώσει στους πολίτες όλη την πληροφόρηση. 

Η μετάφραση είναι δικιά μας και επειδή σίγουρα δεν είναι άρτια, παραθέτουμε και το πρωτότυπο κείμενο:


Αγαπητοί κύριοι,
Σας ευχαριστώ πολύ για την επιστολή σας.

Όπως σημειώνετε, έχουν περάσει 55 μέρες από τότε που έκλεισε η ΕΡΤ και σε όλο αυτό το διάστημα η EBU έκανε ό,τι μπορούσε για να υπογραμμίσει τον σημαντικό χαρακτήρα της δημόσιας μετάδοσης, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπήρχε μαύρο στις οθόνες με, τουλάχιστον, ένα σήμα διαθέσιμο προς το ελληνικό κοινό. Χαιρετίζουμε τους Έλληνες για την ανάδειξη της σημασίας των ανεξάρτητων μέσων και την αυτοθυσία και αφοσίωση που επέδειξαν οι πρώην εργαζόμενοι της ΕΡΤ, αγωνιζόμενοι για τον φορέα τους.

Ωστόσο, τα πράγματα έχουν προχωρήσει και η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει την υποδομή -πρώτα έναν μεταβατικό φορέα και στη συνέχεια τη ΝΕΡIT. Η θέση της EBU είναι -και ήταν πάντα- ότι από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί ένας καινούργιος δημόσιος φορέας, ο οποίος θα μπορούσε να παρέχει προσωρινή υπηρεσία (Δ.Τ.), αν ικανοποιεί τα απαραίτητα κριτήρια, τότε η συνδρομή της EBU στην αναμετάδοση σήματος δεν θα συνεχιστεί.

Σημειώνετε τη χρήση ιδιωτικών στούντιο και υποδομών. Εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, η χρήση τους από την κυβέρνηση είναι υποχρεωτική, καθώς δεν έχουν πρόσβαση στα στούντιο της πρώην ΕΡΤ, παρ' όλο που αποτελούν νομίμως, κατά τη μεταβατική φάση, ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Άλλωστε δεν βλέπουμε να υπάρχει ασυμβίβαστο στη χρήση ιδιωτικών υποδομών από δημόσια μέσα ενημέρωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι αν ο οργανισμός παράγει υπηρεσίες μέσα σε ανεξάρτητο πλαίσιο.

Η EBU υποστηρίζει την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης. Υποστηρίζει και τη νομιμότητα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο νόμος με τον οποίο καταργήθηκε η ΕΡΤ και μετέφερε τα περιουσιακά της στοιχεία στο ελληνικό δημόσιο (προκειμένου να είναι σε θέση να μεταρρυθμιστούν τα δημόσια μέσα στην Ελλάδα) πέρασε νόμιμα και γι' αυτό ο διάδοχος οργανισμός μπορεί νομίμως να εκπέμψει πρόγραμμα.

Συμφωνούμε με το πνεύμα που εκφράζετε στην επιστολή σας: η Ελλάδα (και όλες οι χώρες) «θα πρέπει να διαθέτουν μία πραγματικά δημόσια ραδιοτηλεόραση που θα παρέχει στην κοινωνία νέα, πολιτισμό, ψυχαγωγία και αθλητισμό για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.». Το πώς θα επιτευχθεί αυτό, είναι θέμα των κυβερνήσεων, όχι της EBU. Πάντως, απ' ό,τι μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τα θεμέλια για μία πραγματικά δημόσια ραδιοτηλεόραση φαίνεται να έχουν μπει από τον νέο νόμο. Η EBU ελπίζει -και θα παρακολουθεί- ότι θα υπάρξουν οι αρχές, το πλαίσιο και η επαρκής και απαραίτητη χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης. Και ρόλος της EBU είναι να το υποστηρίξει αυτό.

OPEN LETTER FROM THE EBU TO;
George Savvidis, President of Panhellenic Federation of Journalists' Unions (POESY) Panagiotis Kalfagianis President of Greek Broadcasting Unions (POSPERT) Dimitris Trimis Residing President of Journalists' Union of the Athens Daily Newspapers (ESIEA)
Nicholas Tsimpidas Union Representative of ERT Journalists Machi Nikolara Union Representative of ERT Journalists
Dear Sirs,
Thank you very much for your letter.
As you say, 55 days have now passed since ERT was closed down and in that time, the EBU has done what it can to emphasise the importance of public service broadcasting by ensuring that screens were not blank but in the absence of an established infrastructure for broadcasting, there was at least a signal being made available for Greek audiences. We salute the Greek public for their demonstration of the importance of an independent media - and the individual sacrifice and commitment made by ex-ERT employees standing up for their former organisation.
However, matters have moved on, and the Greek Government is seeking to establish just such an infrastructure - first the transitional platform and thereafter NERIT. The EBU position is, and always has been that once a new public service media organisation is established which could be the interim service – DT – if it meets the necessary criteria, the EBU's assistance in signal relay will no longer exist.
You mention the use of studios and private facilities. As we understand the situation, the use of private studios has been forced upon the Government because they have not had access to the ex-ERT studios, even though these are now legally, during this transitional phase, the property of the Greek state and may remain so. Moreover, we see no fundamental incompatibility per se between use of privately-owned resources and public service media. What matters is whether the organisation has, and discharges a broad public service remit, within a framework of an appropriate degree of independent governance
The EBU is in favour of freedom of expression and pluralistic media; the EBU is also in favour of the rule of law: as far as we are aware, the law which dissolved ERT and transferred all assets and obligations to the Greek State (to enable them to re-form public service media in Greece) was lawfully passed and thus the successor organisation is legitimately entitled to broadcast.
We entirely agree with the aspiration which you express in your letter: that Greece (and all other countries) "should have a true public service broadcaster that will continue providing society with news, culture, entertainment and sports for all, without any exclusions or exceptions". The question of how that is to be achieved is a matter for national governments, not the EBU. However, as far as one can tell at this stage, the foundations for a truly public broadcaster appear to have been laid by the new media law and the EBU is hopeful - and watchful - that the principles, breadth of remit and adequate funding necessary to build a strong independent PSM organisation will become a reality. The EBU sees it as part of its role to support that.
With kind regards,
Ingrid Deltenre Director General

Δεν υπάρχουν σχόλια: