"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΤΟΥΡΚΙΑ και ΝΕΟΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Εκδήλωση προπαγάνδας στην Θράκη!


Λιγότεροι από κάθε άλλη χρονιά ήταν οι επισκέπτες του φετινού πανηγυριού που γίνεται στην περιοχή Χίλια, που βρίσκεται στα όρια των Νομών Ροδόπης και Έβρου.
 
Πρόκειται για μια τουρκοεκδήλωση προπαγάνδας και αλυτρωτικών μηνυμάτων, που με πολύ μεγάλη ευκολία στέλνουν ντόπιοι και εξωτερικοί καθεστωτικοί, πολλές φορές παρουσία και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που τρέχουν στο πανηγύρι στα Χίλια προς άγραν ψήφων…
Το πανηγύρι στα Χίλια δεν ήταν τίποτα άλλο από αγώνες πάλης, όπου οι παλαιστές (πεχλιβάνηδες) αλείφουν τα σώματά τους με λάδι, για να είναι η προσπάθεια ακόμα πιο δύσκολη και πιο εντυπωσιακή.

Οι εθνικιστικές κορόνες δεν έλειψαν, αλλά από προσκεκλημένους από γειτονικές χώρες. «Ο Τούρκος μπορεί να έχει φίλο του μόνο Τούρκο», ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε ο δήμαρχος του Ρουέν Βουλγαρίας Ισμαήλ Οσμάν.

Με το γνωστό σύνθημα «τι ευτυχία να είσαι Τούρκος», ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Ιζέτ Αλτίντας, αντιπρόεδρος της Συνομοσπονδίας Τούρκων των Βαλκανίων, αφού προηγουμένως είπε πως «είμαστε πίσω από όλους τους Τούρκους που ζουν στα Βαλκάνια. Οι σύλλογοι στην Τουρκία πρέπει να αναλάβουν ευθύνες για τους Θρακιώτες».

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ομιλίες έγιναν στην τουρκική γλώσσα, με αποτέλεσμα πολλοί επισκέπτες να αισθάνονται προσβεβλημένοι που σε ένα πανηγύρι εντός ελληνικής επικράτειας ήταν απλώς ξένοι…

Δεν υπάρχουν σχόλια: