"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Ο άλλος πληθωρισμόςΘυμάστε, οι παλαιότεροι, το Μικρό Πολυτεχνείο; 

Ηταν η Σχολή, ανωτέρα τότε στη διαβάθμιση, που παρήγαγε μετά την Κατοχή -και ιδιαίτερα την εποχή μετά τον Εμφύλιο, που άρχισε η ανοικοδόμηση της χώρας- τεχνικούς, εργοδηγούς, βοηθούς μηχανικούς, σχεδιαστές αρχιτεκτονικού σχεδίου, ηλεκτρολόγους κ.τ.λ.


Τότε που η Ελλάδα έγινε ένα μεγάλο εργοτάξιο και χτίστηκε σχεδόν εξ υπαρχής πάνω στα ερείπια του πολέμου και του εμφυλίου ολέθρου, υπήρχε ένα ειδικευμένο προσωπικό, διευθυντές εργοταξίου, εργοδηγοί, σχεδιαστές, ηλεκτρολόγοι, που με τη γνώση τους, την πείρα τους συνέδραμαν το έργο των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των ηλεκτρολόγων μηχανικών.


Και για να φτάσω στα πρακτικά: ήξεραν να διαβάζουν οικοδομικό σχέδιο, να μετατρέπουν μια μακέτα σε οίκημα, να υπολογίζουν τα υλικά, τόσο τσιμέντο, τόσο χαλίκι, τόσα μέτρα καλώδιο, τόσο πάχος σωλήνες αποχέτευσης.


Οι υπεύθυνοι μηχανικοί του Μεγάλου Πολυτεχνείου, αφού παρέδιδαν τα σχέδια και τον υπολογισμό στα χαρτιά, επισκέπτονταν το εργοτάξιο αραιά και πού για να ελέγχουν την πρόοδο της δουλειάς.


Και ήλθε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1981 και ελεεινολόγησε το μεγάλο πακέτο της Ευρώπης που είχε εξασφαλίσει ο υπουργός Παιδείας Ράλλης, για την τεχνική εκπαίδευση, με το λεκτικό του μπουρλότο: 
«Δεν θα φτιάξουμε τους μουντζούρηδες της Ευρώπης». Αποτέλεσμα, το Μικρό Πολυτεχνείο και οι άλλες Τεχνικές Σχολές έγιναν Ανώτατη Εκπαίδευση, οι σχεδιαστές υπέγραφαν ακόμα και σχέδια τριώροφων κτηρίων. Και τώρα;

Παράνομοι μετανάστες, που δεν ξέρουν να διαβάζουν σχέδια, μπήκαν στο κύκλωμα και οι αρχιτέκτονες και άλλοι διπλωματούχοι βρίσκονται από τα ξημερώματα στο εργοτάξιο παίζοντας τους εργοδηγούς. 

Πήξαμε στα διπλώματα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: