"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

Οι υποσχέσεις δεν δεσμεύουν παρά μόνο εκείνους που τις δέχονται.
Φρανσουά Μιττεράν, 1916-1996, Γάλλος πρόεδρος

Το τάμα γίνεται στην καταιγίδα και ξεχνιέται στην ηρεμία.
Thomas Fuller, 1608-1661, Άγγλος φιλόσοφος

Υποσχόμαστε ανάλογα με τις ελπίδες μας και εκτελούμε ανάλογα με τους φόβους μας.
Λα Ροσφουκώ, 1613-1680, Γάλλος συγγραφέας

Δεν υπάρχουν σχόλια: