"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΑΛΗΤΑΡΟΠΛΗΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Ήταν σπιτόγατοι τα παιδιά!


Μεσοτοιχία με το πατρικό τους ήταν η κατάληψη στο Κουκάκι, στην οποία πρωτοστατούσαν οι δύο γιοι της οικογένειας.
 
Γιατί καλό το αντάρτικο πόλεως, αλλά σαν το σπιτικό φαγητό της μάνας δεν υπάρχει!  
Να μη φάνε ένα παστιτσάκι, ένα λαδερό, ένα όσπριο τα αγόρια; Να μη πλύνουν και τα ασπρόρουχα;
 
Ήταν σπιτόγατοι τα παιδιά!
 
Τελικά ο Έλληνας παραμένει «μαμάκιας» ασχέτως ιδεολογίας ...
 
Σοβαρά τώρα, εδώ έχουμε μια προφανή προσπάθεια, έξυπνα μεθοδευμένη, από μια ολόκληρη οικογένεια - ο πατέρας μέχρι και να αρπάξει όπλο αστυνομικού επιχείρησε - να οικειοποιηθεί διπλανή ακίνητη ιδιοκτησία που δεν της ανήκει. 

Αλλά ο κάθε καμένος της αριστεράς...


 (περιλαμβανομένου δυστυχώς και του Αλιβιζάτου, ενός υποτιθέμενου σοβαρού επιστήμονα και επίδοξου Προέδρου της Δημοκρατίας) ανακαλύπτει δήθεν παραβιάσεις δικαιωμάτων των συλληφθέντων ...
 
Μέχρι και πόρτα με καρφιά είχαν εγκαταστήσει οι τύποι!

Δεν υπάρχουν σχόλια: