"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΜΟΣ και ΔΥΤΙΚΗ ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΟΡΘΗ Μ@Λ@ΚΙ@: Μια συνέντευξη-ξυπνητήρι του συγγραφέα DOUGLAS MURRAY
Ο Douglas Murray  είναι ο συγγραφέας του βιβλίου  “The Strange Death of Europe”, το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Liberal Books με τίτλο:  “Η Ευρώπη Αυτοκτονεί” και αποτελεί αποτελεί το ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ  στο θέμα του μεταναστευτικού / προσφυγικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: