"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΝουΔοΣΥΡΙΖΑίικο ΛΑΘΡΟΜΑΧΜΟΥΤΑΡΑΔΙΚΟ: Γέρος του Μοριά ή Γέρος της Μόριας;

Αποσυμφορούνται τα νησιά - για να αδειάσουν θέσεις για νέους εισβολείς.  

Και πού πηγαίνουν οι παλιοί εισβολείς;  

Σε στρατόπεδα.  


Υπό κράτηση, ως παρανόμως εισελθόντες, όπως προβλέπει (και επιτάσσει) ο νόμος; 


Όχι, υπό φιλοξενία, με δικά σου έξοδα. Με την ευγενική χορηγία του ΓΕΣ. Το ΓΕΣ παραχωρεί το θρυλικό Στρατόπεδο Θεόδωρου Κολοκοτρώνη (11ο Σύνταγμα Πεζικού) ως δομή φιλοξενίας λαθρομεταναστών.

 
Στη Τρίπολη ήδη βρίσκονται 300 περίπου εισβολείς που μένουν σε διαμερίσματα της πόλης. Αλλά πρέπει να "φιλοξενήσουμε" κι άλλους. Κι έτσι επιστρατεύτηκετο το ιστορικό στρατόπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2000 εισβολείς. 


Πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία...

 ο στρατός της χώρας που δέχεται εισβολή χρηματοδοτεί και φιλοξενεί τους εισβολείς!

Πού είσαι Γέρο του Μοριά να δεις πώς κατάντησε η χώρα που ελευθέρωσες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: