"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ: Οι ΗΠΑ διασώζουν την ελληνική μουσική που παρήχθη στο έδαφός τους! Δημιουργία αρχείου ελληνικής μουσικής που παρήχθη στις ΗΠΑ

Γράφει ο Στιβ Φράγκος

Ένα νέο πρόγραμμα διατήρησης της ελληνικής μουσικής παράδοσης στις ΗΠΑ βρίσκεται εν εξελίξει, κάνοντας πραγματικότητα ένα σχεδόν άπιαστο όνειρο πολλών μελών της ελληνικής κοινότητας της Αμερικής. 

 
    Για πρώτη φορά, μια ομάδα επαγγελματιών και ειδικών ανά τη χώρα έχουν αναλάβει το έργο της αναγνώρισης, συλλογής, πλαισιοποίησης, διατήρησης και δημοσιοποίησης μιας ολοκληρωμένης συλλογής ελληνικής μουσικής που παρήχθη στη Βόρεια Αμερική.

Το πρόγραμμα για τη δημιουργία αρχείου («Greek Music in America Archives Project – GMAAP»), το οποίο είναι μια συνεργασία μεταξύ της «Florida Cultural Resources, Inc.» και του Αρχείου Παραδοσιακής Μουσικής του Πανεπιστημίου της Ιντιάνας («Archives of Traditional Music / Indiana University») βρίσκεται πλέον στη δεύτερη φάση του. Υπό τη διεύθυνση της Τίνας Μπουκουβάλα (Tina Bucuvalas) για το «Florida Cultural Resources», το πρόγραμμα έλαβε χορηγία από το «National Endowment for the Arts / Folk and Traditional Arts Program».

Η ελληνική διασπορά έφερε μαζί της πολλές παραλλαγές της μουσικής στην Ελλάδα, καθώς κατά τις αρχές του 20ού αιώνα υπήρξε –πέρα από τη μαζική μετανάστευση– σωρεία εμπορικών ηχογραφήσεων με σκοπό την απαράμιλλη καταγραφή της εθνοτικής μουσικής. 

Από το 1896 έως και το 1942, πάνω από 1.000 ηχογραφήσεις σε αναλογικούς δίσκους σημειώθηκαν στις ΗΠΑ σε μικρές και μεγάλες ετικέτες, και χιλιάδες περισσότερες έχουν εμφανιστεί έκτοτε.
 
Περιλαμβάνοντας όχι μόνο την παραδοσιακή μουσική από όλες τις περιοχές, αλλά και τα αναδυόμενα αστικά είδη, τις αλλαγές στο ύφος, τα νέα τραγούδια κοινωνικού σχολιασμού σε παραδοσιακές μουσικές φόρμες και τις αντανακλάσεις της καθημερινής ζωής των μεταναστών, πρόκειται για μια ανεκτίμητη καταγραφή των πρακτικών και προτιμήσεων της κοινότητας.

 
Η μουσική ήταν από τις πιο βραβευμένες και διαρκείς δημιουργίες της διασποράς, και ένα σημαντικό στοιχείο για τις περισσότερες κοινωνικές περιστάσεις. Η ελληνική μουσική που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ συνεχίζει να έχει διαρκή επιρροή στη μουσική κουλτούρα της Ελλάδας και σε άλλες κοινότητες της διασποράς.

Τα κονδύλια από τις χορηγίες θα υποστηρίξουν τη δημιουργία στο Αρχείο Παραδοσιακής Μουσική του Πανεπιστημίου της Ιντιάνας μιας περιληπτικής και προσβάσιμης στο κοινό συλλογής της εμπορικής ελληνικής μουσικής που ηχογραφήθηκε στην Αμερική ή ηχογραφήθηκε από αμερικανικές εταιρείες στην Ελλάδα από το 1896 έως και το 1985.

    Η συλλογή θα περιλαμβάνει διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων αναλογικών δίσκων, κασετών, αυτόματων μηχανημάτων πιάνου (piano rolls), κυλίνδρων και σχετικών στοιχείων όπως καταλόγους δίσκων, παρτιτούρες ή εικόνες.
Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει πλήρης συλλογή ελληνικών ηχογραφήσεων, και τα τελευταία χρόνια πολλές εξαιρετικές ιδιωτικές συλλογές διασκορπίστηκαν μετά το θάνατο του συλλέκτη. 

Εκτιμάται πως... περίπου 2000 αντικείμενα ταιριάζουν στο πεδίο εφαρμογής του έργου.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικού υποβάθρου θα ευνοηθούν από την αυξανόμενη γνώση για την ιστορία και την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής στην Αμερική, αλλά για μερικούς θα υπάρχουν σημαντικότερα οφέλη. Στους ενδιαφερόμενους για το έργο περιλαμβάνονται οι Ελληνοαμερικανοί και οι Έλληνες που αγαπούν τη μουσική και κοινωνική ιστορία τους, οι λαογράφοι, οι ανθρωπολόγοι, οι εθνομουσικολόγοι, οι νέοι μελετητές, οι λάτρεις της παγκόσμιας μουσικής, οι ιστορικοί τέχνης κ.ά.

Μελετητές στην Ελλάδα έχουν ήδη εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία αυτής της συλλογής, η οποία θα τους παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την επέκταση του γνωστικού τους πεδίου για την ανάπτυξη της ελληνικής μουσικής στη διασπορά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Στιβ Φράγκου στα Αγγλικά

https://www.thenationalherald.com/263271/greek-music-in-america-archives-project/

Δεν υπάρχουν σχόλια: