"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Φινλανδία: Θα φυλακίζονται όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα

Η προοδευτική Φινλανδία, πήρε την απόφαση να δημιουργήσει ένα καινούργιο νόμο. Αυτός ο νόμος, προβλέπει την φυλάκιση των μεταναστών που εισέρχονται παράνομα στην χώρα.

Οι μετανάστες που δεν παίρνουν το πράσινο φως από τις αρχές, από εδώ και πέρα θα θεωρούνται εγκληματίες και θα οδηγούνται στην φυλακή.

Μέχρι στιγμής, οι μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στην χώρα, δημιουργούν πολλά προβλήματα, ενώ η εγκληματικότητα έχει ανέβει. Κυρίως για αυτό τον λόγο λοιπόν, από εδώ και πέρα, όσοι μπαίνουν παράνομα στην χώρα θα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φυλάκισης έως και….. 1 χρόνο.

Ο συγκεκριμένος νόμος, θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα,  και έχει σκοπό να αποθαρρύνει τους μετανάστες, να μπαίνουν παράνομα στην χώρα.

Για ποιο λόγο, ψηφίστηκε αυτός ο νόμος τώρα

Η υπηρεσία που διατηρεί βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των μεταναστών, παραδέχτηκε ότι πλέον...


 δεν έχει την δυνατότητα να ξέρει πόσοι μετανάστες υπάρχουν στην χώρα και κυρίως παραδέχτηκε, ότι δεν γνωρίζει τα πραγματικά στοιχεία των περισσοτέρων.

Σημείωση: Πολλοί λένε, ότι στην Φινλανδία δεν υπάρχει αρκετός χώρος στις φυλακές για τους παράνομους μετανάστες, οπότε είναι πολύ πιθανό, να δημιουργηθούν νέες (φυλακές).

Είναι ρατσιστές οι Φινλανδοί;Δεν υπάρχουν σχόλια: