"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΝουΔοΣΟΥΡΓΕΛΑΡΑΔΙΚΟ: Πρόεδρος της ΟΛΜΕ όπως... Μπαλτάς!


Toυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ

Ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο οποίος μάλιστα προέρχεται και από τη ΔΑΚΕ, μας είπε ότι  
«η Ο.Λ.Μ.Ε. θεωρεί ως απαράδεκτο τον θεσμό των Προτύπων Σχολείων και από σειρά ετών έχει απαιτήσει την οριστική κατάργησή τους…

«Όσον αφορά τα Πειραματικά έχουμε την άποψη ότι οι μαθήτριες και μαθητές πρέπει να επιλέγονται μετά από κλήρωση, έτσι ώστε να επιτελείται ο παιδαγωγικός στόχος αυτών των σχολείων.
Με την καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων βρισκόμαστε ενώπιον μιας διαστρεβλωμένης και αντιπαιδαγωγικής αντίληψης της «αριστείας»…»


Δηλαδή, αυτός σε τι διαφέρει από τον Μπαλτά και τον Γαβρόγλου;
Και είναι στέλεχος της ΝΔ, ψηφίσθηκε μάλιστα από...


 τους καθηγητές που πρόσκεινται στη ΝΔ;

Να τον χαίρονται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: