"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ: Προκλητικοί για τα Βαρώσια

Τελευταίο θα συζητηθεί το θέμα των Βαρωσίων, σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο Ντερβίς Έρογλου.

Όπως δήλωσε, η επιστροφή των Βαρωσίων (κλειστή περιοχή Αμμοχώστου) στους Ελληνοκυπρίους είναι μέρος του περιουσιακού και το περιουσιακό αποτελεί κεφάλαιο στις διαπραγματεύσεις για την συνολική λύση του Κυπριακού.

Εάν είναι θετική η εξέλιξη των συνομιλιών, το περιουσιακό θα συζητηθεί στο τελευταίο στάδιο, είπε ο κ. Έρογλου.

Ισχυρίστηκε ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναφέρεται στο θέμα των Βαρωσίων για να ξεχάσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ελληνοκύπριοι τα οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: