"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια ΚΩΜΩΔΙΑ"

Ο ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης κατήγγειλε μέσω Facebook ότι «η κυβέρνηση της Ελλάδας χρησιμοποιεί την κοινωνική αναταραχή από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα για να διαλύσει τη δασική μας πολιτική και να επιτρέψει μαζική δόμηση στα δικά μας δάση».
Διαβάζοντάς τον σκέφτηκα ότι τελικά δεν είναι μόνο τα δάση μας καμένα... 
ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΟΣ (Ελληνας δημοσιογράφος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: