"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Εκτός νόμου οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι

Εκτός νόμου τέθηκαν με απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, καθώς σύμφωνα με αυτήν απαγορεύονται «όλες οι δραστηριότητες της οργάνωσης, της μη κυβερνητικής οργάνωσης που αυτή έχει και οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης προέρχεται από αυτήν».

Το δικαστήριο μεταξύ άλλων έδωσε το πράσινο φως στη μεταβατική κυβέρνηση της Αιγύπτου να κατασχέσει τα κεφάλαια της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και να διαχειριστεί τα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία έχουν «παγώσει».

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη χτύπημα της νέας ηγεσίας της Αιγύπτου εναντίον των Αδελφών Μουσουλμάνων, οι ηγέτες των οποίων βρίσκονται στη φυλακή ήδη από το καλοκαίρι καθώς συνελήφθησαν κατά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων εναντίον της νέας κυβέρνησης που τοποθέτησε ο στρατός.

ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: