"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

Εκείνο που οι άνθρωποι ονομάζουν μοίρα, στην ουσία είναι ένα σύνολο ανοησιών που έκαναν.
Άρθουρ Σοπενχάουερ,   1788-1860,   Γερμανός Φιλόσοφος

Η Τύχη παρακολουθεί τον άνθρωπον, δεν προηγείται αυτού. Άδικος είναι ο κόπος εκείνων που νομίζουν πως την κυνηγούν.
Δημήτριος Καμπούρογλου, 1852-1942,  Έλληνας γνωμικογράφος

Κάθε άνθρωπος πρέπει να βάζει τουλάχιστον ένα στοίχημα κάθε μέρα, διαφορετικά μπορεί να είναι τυχερός και να μη το μάθει ποτέ.
Αγνώστου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: