"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...!!!

ΣΤΟ ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ , ένα κορίτσι 16 ετών έπεσε θύμα βιασμού, αποτέλεσμα του οποίου ήταν (εκτός από την τεράστια ψυχική πληγή που ακόμα έχει -και πιθανώς θα έχει για μια ζωή) να μείνει έγκυος. Λίγο μετά τον βιασμό της, παντρεύτηκε με άλλον συγχωριανό της, κρύβοντας, από ντροπή όπως λέει η ίδια, τη βάρβαρη επίθεση που δέχτηκε. Ομως, μερικές εβδομάδες μετά τον γάμο, ένα τεστ εγκυμοσύνης αποκάλυψε πως περίμενε παιδί, το οποίο βεβαίως δεν ήταν του νομίμου συζύγου της, αλλά του βιαστή.
Ο πρώτος, τη χώρισε αμέσως. Και οι προύχοντες του χωριού, αφοσιωμένοι στις δικές τους, αυστηρές θρησκευτικές παραδόσεις, χρησιμοποίησαν τον ισλαμικό νόμο, εξέδωσαν «φάτουα» και αποφάσισαν να τιμωρηθεί διά ραπισμού. Τη μαστίγωσαν δημόσια 101 φορές. Στον πατέρα της επεβλήθη μεγάλο πρόστιμο, που δεν μπορεί ο άνθρωπος να πληρώσει. Εάν δεν το πράξει, απειλείται ακόμα και με θανάτωση. Ο βιαστής απηλλάγη των κατηγοριών.

ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ
Σύντροφε ΓΑΠ βιάσου. Ελληνοποίησε τους νέους  "συμπαπατριώτες" μας  απο το κάθε είδους "Μουσουλμανιστάν" να μας φέρουν τα φώτα του "πολιτισμού" και του "κράτους δικαίου" που ονειρεύεσαι όσο το δυνατόν ταχύτερα... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: