"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΑΛΗΤΑΡΟΞΕΦΤΙΛΑΡΑΔΙΚΟ: Νίνα Κασιμάτη sucks!

Του ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ

Ακόμα και σε μια κοινωνία που δεν ψάχνει καθημερινές αφορμές για να ξεσαλώσει [μέσω των social media πάντα…] όπως αυτή εδώ, η “ανάρτηση” της “βουλευτού” του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να ξεσηκώσει θόρυβο [βλ. φωτό]
 Η Νίνα Κασιμάτη μπορεί να είναι μια περίπτωση πιο χυδαία από το σύνηθες. 

Δεν παύει να είναι αντιπροσωπευτική του είδους της: των κομματικών στελεχών, καλλιτεχνών, δημοσιογράφων κλπ. της αριστεράς οι οποίοι “ζουν το μύθο τους” σε ένα παράλληλο σύμπαν από το πραγματικό, όπου μπορούν να πυροβολούν από το απυρόβλητο: από την βουλευτική ασυλία φερειπείν της οποίας απολαμβάνει η εν λόγω, μέχρι τους πακτωλούς χρημάτων που μπορεί να αποφέρει ο συνδυασμός καλλιτεχνικής / δημοσιογραφικής δραστηριότητας και κομματικής ταυτότητας. 

Ως εκ τούτου...


 κάποιοι από αυτούς φτάνουν σε προκεχωρημένη ηλικία, εξακολουθώντας να αναπαράγουν την ξύλινη γλώσσα και τα παιδαριώδη συνθήματα που φώναζαν στις πορείες τους ως …νεολαίοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: