"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΥΡΓΕΛΟΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΟΠΛΗΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Christmas in Backoyannis Chinatown

Του ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ

Δυο λόγια για τα εξάγραμμα του  Τσινγκ*, του Βιβλίου των Αλλαγών, κλασικού συγγράματος της Κινεζικής Φιλοσοφίας. 


Αποτελούνται από ευθείες γραμμές, συνεχείς [που συμβολίζουν το αρσενικό στοιχειο, γιανκ] και διακοπτόμενες [το θηλυκό στοιχείο, γιν]. 


Αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο κείμενο το καθένα, και αποτελούν συνολικά ένα κωδικοποιημένο σύστημα χρησμοδότησης και συμβουλών για τον χρήστη του Ι Τσινγκ.
 
Από εφέτος αποτελούν και το εικαστικό πρότυπο για τη γιορτινή διακόσμηση του Δήμου Αθηναίων.


Οι Κινέζοι μπορεί να έχουν τον δικό τους Παρθενώνα [βλ. post Ο ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΓΙΝΕΙΑ]. Εμείς όμως...


 έχουμε το δικό μας Ι Τσινγκ, και μάλιστα Χριστουγεννιάτικο.


*Υπάρχει μεταφρασμένο στα ελληνικά από τον Πύρινο Κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: