"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαν σήμερα (6/12/ΧΧΧΧ)

1768: Εκδίδεται για πρώτη φορά η εγκυκλοπαίδεια «Britannica».
1876: Ο Ερρίκος Σλίμαν ανακαλύπτει τα ανάκτορα των Μυκηνών.
1877: Ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση, αφηγούμενος την ιστορία «Η Μαίρη είχε ένα μικρό πρόβατο».
1990: Πεθαίνει ο Παύλος Σιδηρόπουλος

2014: Ο συγγραφέας Μένης Κουμανταρέας εντοπίζεται   δολοφονημένος στο σπίτι του

Δεν υπάρχουν σχόλια: