"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΥΡΓΕΛΟΚΑΤΣΑΠΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Το 2100 το 80% των Ελλήνων θα κατάγονται από την Καλαμάτα


Είναι ιστορική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας, με την οποία δεν θα ανανεωθεί η σύμβαση για την πιλοτική εφαρμογή του 5G στην πόλη.

Και εκτός από ιστορική είναι και σωτήρια για το μέλλον της πόλης. Όταν όλη η χώρα θα πηγαίνει με 5G στα Νοσοκομεία με προβλήματα αναπαραγωγής και άλλα που μας κρύβουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί, στην Καλαμάτα θα καίγεται το πελεκούδι. Θα σέρνεται και το ίντερνετ, οπότε τα ζευγάρια θα ανακαλύψουν ο ένας τον άλλον ξανά.

Ο τουρισμός στην πόλη θα γίνει ασφαλώς δωδεκάμηνος, αλλά και θεματικός, με πλήθος ευκαιριών για χαλάρωση και είσπραξη του διχίλιαρου.

Θα συντελεστεί ένα baby boom άνευ προηγουμένου, ενώ θα διοργανώνεται και το κυνήγι στις καρποφόρες ελιές του κάμπου.

Η διαφημιστική καμπάνια είναι έτοιμη, απλή και κατανοητή: Το “πάμε για αραχίδες” ψηφίστηκε ως η καλύτερη ατάκα για πέσιμο.

Τρεις μέρες μετά την απόφαση, έρευνες δείχνουν πως το δημογραφικό μεσομακροπρόθεσμα θα λυθεί από την μεσσηνιακή πρωτεύουσα, καθώς το 2100 το 80% των Ελλήνων θα κατάγονται από την Καλαμάτα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η επαναστατική διάθεση θα ανέβει στα ύψη και...


 το Έθνος θα βάλει πλώρη για την Κόκκινη Μηλιά, ενώ ήδη γίνονται προσομοιώσεις των πολιτικών προτιμήσεων των κατοίκων κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: