"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Φονιάδες σε τιµή ευκαιρίας

Του ΠΕΡΙΚΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η φιλοδοξία του Μουαµάρ Καντάφι ήταν να δηµιουργήσει τη Στρατιά της Σαχάρας, η οποία υποτίθεται ότι θα επιχειρούσε υπό τις άµεσες διαταγές του. Το σχέδιο ενός µισθοφορικού, άρτια εκπαιδευµένου στρατού απέτυχε. Αλλά οι µισθοφόροι έµειναν

Σύµφωνα µε την οργάνωση Human Rights Solidarity, αυτές τις ηµέρες οι µισθοφόροι έχουν φτάσει τις 30.000 και η αποζηµίωση γιατον καθένα είναι 2.000 δολάρια – αν πίστεψε κάποιος από τους αυτούς τις αγγελίες που δηµοσιεύονταν σε εφηµερίδες της Νιγηρίας. ∆έκα µε δώδεκα χιλιάδες δολάρια είναι η επιπλέον αποζηµίωση για κάθε άµαχο που χάνει τη ζωή τουαπό τις σφαίρες τους, κατά το ΑλΤζαζίρα. 

Ο Μουαµάρ Καντάφι χρησιµοποιεί τους απελπισµένους της Υποσαχάριας Αφρικής για να εξοντώσει τους διαδηλωτές της πατρίδας του. Οι µισθοφόροι προέρχονται κυρίως από το Τσαντ, τη Μαυριτανία, τη Νιγηρία, τον Νίγηρα και την Ουγκάντα. Η συντριπτική πλειονότητα δεν γνωρίζει λέξη αραβικά, η κοινή τους γλώσσα είναι τα γαλλικά. Κάποιοι προέρχονται και από τα Βαλκάνια, κυρίως απότη Σερβία, οι οποίοι επάνδρωσαν τις ένοπλες«Επαναστατικές Επιτροπές» που παραµένουν πιστές στο καθεστώς. Από τα τάγµατα δεν λείπουν και λίγοι Βόσνιοι.  Αυτοί οι τελευταίοι στρατολογήθηκαν εθελοντικά για λόγους θρησκευτικής αλληλεγγύης.

ΟΙ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ έφτασαν στη Λιβύη µε στρατιωτικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από το Μπενίν, στη ∆υτική Αφρική. Το επίπεδο της εκπαίδευσης και της αφοσίωσής τους απέχει πολύ από αυτό που ονειρευόταν να πετύχει ο λίβυος δικτάτορας µε τη Στρατιά της Σαχάρας. Κάποιοι αφοπλίστηκαν σχετικά εύκολα και συνελήφθησαν από τους διαδηλωτές, οµολογώντας αµέσως ότι στρατολογήθηκαν κυρίως από τον Χαµίς Καντάφι, γιο του Συνταγµατάρχη, και ότι είχαν λάβει τη διαταγή να πυροβολούν το πλήθος. Μερικές εκατο ντάδες από αυτούς χρησιµοποίησε ο Χαµίς γιανα ανακαταλάβειτην Αλ Μπάιντα στην Ανατολική Λιβύη. Οι «κίτρινοι µπερέδες», όπως είναι γνωστοί, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς ακόµη και γι’ αυτό. 

Ο Χαµίς δεν είναι ο µόνος στις εντολές του οποίου υπακούουν οι µισθοφόροι. Καθένας από τους επτά γιους του Καντάφι έχει υπό τις άµεσες διαταγές του µια µισθοφορική οµάδα. Προτού αρχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο καθεστώς του Καντάφι, οι µισθοφόροι πληρώνονταν από το καθεστώς του Οµάρ αλ Μπασίρ στο Σουδάν για να επιτίθενται στις νότιες περιοχές της αχανούς χώρας. Το αποτέλεσµα ήταν ανάλογο µε αυτό στην Αλ Μπάιντα: ο Νότος αποσχίσθηκε από τον Βορρά. Από µια άποψη, οι µισθοφόροι είναιοι σωστοί άνθρωποι για τη βρώµικη δουλειά. Αλλά όπως επισηµαίνει ένας στρατιωτικός αναλυτής στην εφηµερίδα «Λα Ρεπούµπλικα» «οι µισθοφόροι είναι οι πιο αναξιόπιστοι, έτοιµοι να το σκάσουν µε την πρώτη ευκαιρία εάν δουν ότι τα πράγµατα σκουραίνουν γι’ αυτούς».

Συνοπτικά με απλους αριθμούς:

30.000 µισθοφόροι έχουν επιστρατευτεί από το καθεστώς Καντάφι.

2.000 δολάρια είναι η αποζηµίωση για καθέναν από τους µισθοφόρους. 

12.000 δολάρια είναι η επιπλέον αποζηµίωση στους µισθοφόρους για κάθε άµαχο που πέφτει νεκρός από τις σφαίρες τους. 

TA NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια: