"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

Οι άνθρωποι δεν είναι αιχμάλωτοι της μοίρας τους, αλλά αιχμάλωτοι των μυαλών τους.
Φραγκλίνος Ρούζβελτ, Αμερικανός πρόεδρος


Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι πιο βρώμικα νύχια και πιο καθαρά μυαλά.
Will Rogers,  Αμερικανός ηθοποιός


Τελικά ο εγκέφαλος μάλλον πιάνει χώρο στο κεφάλι σου.
Αγνώστου


Δεν υπάρχουν σχόλια: