"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΑίων κηφηνοσουργελοκατσαπλιάδων κωμωδία1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Απορώ πως τα λένε αυτά οι "αριστεροί"¨, όταν οι ίδιοι παντρεύουν τα παιδιά τους
σε μικρή ηλικία, κάτι σαν τους Ρομά !! Ζω χρόνια - λόγω εργασίας - ανάμεσά τους
και κατάλαβα "ότι φωνάζουν για τα μάτια του κόσμου, κάνουν ακριβώς το αντίθετο στην
προσωπική τους ζωή¨-