"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΜΟΣ: Η πολυγαμία των Ισλαμιστών μεταναστών στην Γερμανία - Δείτε πώς εξαπατούν το ισλαμολαθρολάγνο Γερμανικό κράτος όπου απαγορεύεται η πολυγαμία με τις δεύτερες γυναίκες των μαχμουταριών να θεωρούνται ανύπανδρες και να παίρνουν επιδόματα εγκατελειμένης μητέρας !


1 σχόλιο:

BASSstarlet είπε...

Συγνώμη, πως σχετίζεται ο Βενιζέλος με το..
"ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΜΟΣ: Η πολυγαμία των Ισλαμιστών μεταναστών στην Γερμανία - Δείτε πώς εξαπατούν το ισλαμολαθρολάγνο Γερμανικό κράτος όπου απαγορεύεται η πολυγαμία με τις δεύτερες γυναίκες των μαχμουταριών να θεωρούνται ανύπανδρες και να παίρνουν επιδόματα εγκατελειμένης μητέρας !"