"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ και ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΞΕΦΤΙΛΑΣ : Ο Κώστας Καββαθάς μιλά για τη χώρα όπου πάντα θα επιπλέουν οι φελλοί...Ο Δημοσιογράφος και πρώτος Έλληνας που έβαλε τις βάσεις για την ασφαλή μηχανοκίνητη οδήγηση σε στεριά και αέρα Κώστας Καββαθάς συνομιλεί με την Τζίνα Δαβιλά στον Παλμό της Ρόδου και στην εκπομπή "Πρόσωπα και Τραγούδια" στις 20 Ιανουαρίου 2017. 


Η διαδρομή του καταξιωμένου δημοσιογράφου και η πίκρα του ότι σε τούτη τη χώρα πάντα θα επιπλέουν οι φελλοί που δεν ευνοούν την ανάπτυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: